nieuws

Gaat burgemeester Losser hoogstpersoonlijk ingrijpen bij ernstige woonoverlast?

Gemeentehuis in Losser
Gemeentehuis in Losser
Als het aan burgemeester en wethouders van de gemeente Losser ligt krijgt de burgemeester de bevoegdheid om hoogstpersoonlijk in te grijpen bij ernstige woonoverlast. Het college wil dat regelen via de algemeen plaatselijke verordening. De gemeenteraad moet daar nog wel toestemming voor verlenen.
Bewoners die jarenlang en herhaaldelijk ernstige hinder in Losser veroorzaken in en voor de buurt met lawaai, stank, hinderlijk bezoek, vervuiling of zelfs intimidatie van omwonenden, moeten straks rekening houden met persoonlijk ingrijpen van burgemeester Jean Paul Gebben.
Nieuwe wet aanpak woonoverlast
Hij noemt het instrument om op te treden bij woonoverlast een uitstekende ontwikkeling. "Wij zijn de eerste gemeente in Twente waar de burgemeester de bevoegdheid krijgt om zelf te kunnen optreden als buurtbewoners langdurig overlast ervaren van andere buurtbewoners. De nieuwe Wet aanpak woonoverlast biedt gemeenten namelijk sinds 1 juli 2017 die mogelijkheid. En die pakken we graag met beide handen aan."
Niet dat Losser veel van dit soort gevallen kent in de gemeente, erkent Gebben. "Maar het is een nuttig extra middel om onze inwoners te kunnen helpen als ze ernstige overlast ervaren in hun buurt. Nu moeten slachtoffers van woonoverlast zelf langdurige en kostbare procedures doorlopen om van ernstige overlast door buren af te komen."

Laatste redmiddel

Het nieuwe instrument is een laatste redmiddel. Voordat de burgemeester dit instrument daadwerkelijk kan inzetten, moeten eerst alle andere oplossingsmogelijkheden zijn doorlopen. Bijvoorbeeld door inzet van welzijnswerkers, (zorg)consulenten of handhavers van de gemeente. Of door maatregelen die door de verhuurder of een woningbouwvereniging zijn genomen. 

Het type maatregelen dat de burgemeester kan nemen zijn gedragsaanwijzingen, eventueel in combinatie met een dwangsom. Wanneer ook deze maatregelen niet werken, kan de burgemeester overlastveroorzakers tien dagen uit huis plaatsen.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.