nieuws

'Provincie gaf terecht vergunning voor megavarkensstal in Saasveld af'

Varkensstal
Varkensstal
De omstreden natuurvergunning voor een nieuwe megavarkensstal in Saasveld is terecht verleend door de provincie Overijssel. Dat heeft de Raad van State vandaag bekendgemaakt.
De vestiging van de varkenshouderij van de maatschap Munsterhuis aan de Hondeveldsweg wordt aangevochten door omwonenden en enkele milieuorganisaties. Ook in de gemeenteraad van Dinkelland ontstond rumoer over de komst van het bedrijf.
De nu door de Raad van State goedgekeurde natuurvergunning betekent nog niet dat de vestiging van het bedrijf zeker is. Daarvoor zijn meer vergunningen en een wijziging van het geldende bestemmingsplan nodig. Verder wordt nog gewerkt aan een milieu effect rapportage (MER).
Volgens de bezwaarmakers had de provincie de MER moeten afwachten voordat de natuurvergunning werd verleend. Maar volgens de Raad van State is de provincie daar niet toe verplicht.
Bij het verlenen van de natuurvergunning heeft de provincie vooral gekeken naar de negatieve effecten van de nieuwe varkenshouderij voor Natura 2000 gebieden in de wijde omgeving. Volgens de Raad zijn die effecten er niet. Daarom is de natuurvergunning terecht verleend, aldus  de Raad.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.