nieuws

Gemeenten en provincie sturen gezamenlijke zienswijze naar minister over Lelystad Airport

Gezamenlijke zienswijze over Lelystad Airport
Gezamenlijke zienswijze over Lelystad Airport
Vijftien Overijsselse gemeenten en de provincie Overijssel hebben samen een zienswijze ingediend over de aansluitroutes voor Lelystad Airport. Daarmee hopen ze de overlast van de uitbreiding van Lelystad Airport te voorkomen of te beperken.
Tot en met vandaag kan er gereageerd worden op de voorgestelde aansluitroutes. De gepresenteerde aansluitroutes betekenen dat boven Overijssel over een afstand van ongeveer dertig kilometer, van de grens met Duitsland tot Lemelerveld, naar 3600 meter moet worden gedaald. De regio wil meer informatie over de geluidsgevolgen hiervan. 
Daarnaast wil de regio dat het alternatief, een glijvlucht waarbij weinig motorvermogen nodig is, wordt onderzocht.

Onaangenaam verrast door fouten
In de zienswijze geeft de regio ook aan onaangenaam verrast te zijn dat de informatie in de milieueffectrapportage niet blijkt te kloppen. De regio vindt dit ernstig en zorgwekkend.
Het geluidsoverlast is mogelijk groter dan in eerste instantie werd bekendgemaakt. "Bovendien dragen de fouten niet bij aan het vertrouwen in een zorgvuldig proces."
De provincie en gemeenten roepen de minister op om de fouten te herstellen en inzichtelijk te maken wat de milieueffecten zijn van nieuwe aannames over de verdeling van het vliegverkeer over de verschillende vliegroutes.

Toezeggingen vorige minister
Daarnaast wil de regio de nieuwe minister van Infrastructuur, Cora van Nieuwenhuizen, houden aan een aantal toezeggingen van haar voorgangster en moties die in de Tweede Kamer zijn aangenomen. 
 
Tot slot dringen de provincie en gemeenten aan op een spoedig overleg tussen de nieuwe minister en een bestuurlijke vertegenwoordiging uit de regio.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.