Gemeente Deventer verkoopt kwart van de gronden in Linderveld

Deventer gaat in eerste instantie een kwart van alle grond die de gemeente bezit in het Linderveld weer verkopen. De grond is jaren geleden door de gemeente gekocht met de bedoeling om er bedrijventerreinen aan te leggen en woningen te bouwen. Â

Dat plan kwam nooit verder dan de tekentafel. Ingehaald door de economische malaise die zo'n tien jaar geleden intrad moest de gemeente van het project af zien. Besloten is nu om alle agrarische grond, bosschages en woningen in het gebied ten noordoosten van Deventer weer vand e hand te doen. De grond wordt in fases verkocht. 

In eerste instantie gaat het om een kwart van circa 100 hectare grond in Linderveld in Deventer Noordoost. De kavels worden in kleinere bundels tegelijk aangeboden, om ook lokale partijen de kans te geven. Op alle gronden is inmiddels geboden en worden verkocht tegen een marktconforme prijs.

De gemeente had vooraf aangegeven geen voorwaarden te accepteren, zoals medewerking aan een bestemmingsplanwijziging. Na overleg met de gemeenteraad wordt een nieuwe verkoopprocedure voorbereid voor de nog niet verkochte gronden. Voor de volgende fase wordt in overleg met de gemeenteraad opnieuw gekeken naar de verkoopvoorwaarden.

Meer over dit onderwerp:
Linderveld Deventer Nieuws
Deel dit artikel: