nieuws

Provincie Overijssel doet onderzoek naar bodemvervuiling in IJsselmuiden

De provincie Overijssel gaat onderzoek doen naar de omvang van de bodemverontreiniging in IJsselmuiden. Het onderzoek strekt zich uit van het centrum van IJsselmuiden naar het tuinbouwgebied De Koekoekspolder.
In de bodem zijn chloorkoolwaterstoffen aangetroffen, per tetrachlooretheen, dat afkomstig is van de voormalige wasserij aan de Blekerijweg. Het reinigingsmiddel werd in de jaren zestig en zeventig gebruikt door de wasserij en heeft zich via het grondwater onder heel IJsselmuiden verspreid.
Om de omvang van de vervuiling in beeld te krijgen worden op meerdere plekken peilbuizen geplaatst. Ook in tuinbouwgebied De Koekoekspolder. Dit gebied ligt in het verlengde van de stroomrichting van het grondwater. Hoewel er geen aanwijzingen zijn dat de vervuiling zich naar De Koekoek heeft uitgebreid, wil Overijssel hier wel zekerheid over. 

Bewoners al geïnformeerd

De bewoners en tuinbouwbedrijven in IJsselmuiden en De Koekoekspolder zijn maandag- en gisteravond geïnformeerd door de provincie over het onderzoek naar de bodemverontreiniging. Gedeputeerde Annemieke Traag signaleerde geen onrust onder de bewoners.
"Dat is ook niet nodig, want er is geen gevaar voor de gezondheid van mens en dier. De bodemvervuiling zit heel diep, mogelijk dieper dan zes meter." Het grondwater wordt volgens haar niet gebruikt in de landbouw.  

Locatie wasserij wordt zeker gesaneerd

In het voorjaar worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Na overleg met de GGD, Waterschap Drents Overijsselse Delta, de gemeente Kampen en bewoners besluit de provincie of saneren nodig is. In ieder geval zal de locatie van de voormalige wasserij aan de Blekerijweg zeker gesaneerd worden. "Dat is de bron van de vervuiling. Er is verder een uitstroom via het grondwater richting woonwijk Zandberg en de Koekoekspolder. Het onderzoek zal moeten uitwijzen hoe ernstig hier de verontreiniging is en of sanering noodzakelijk is", aldus Traag. 
De gedeputeerde benadrukt dat de huidige wasserij aan de Blekerijweg niet verantwoordelijk is voor de bodemverontreiniging.  

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.