nieuws

Niet muskusrat, maar muis en hond boosdoeners achter dijkenschade

Muizen en honden hebben afgelopen najaar meer graafschade aan dijken veroorzaakt dan vorig jaar. Muskusratten juist minder. Dat blijkt uit cijfers van de dijkencontrole van Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Verder constateerde het waterschap meer dijken die schade opliepen door de Japanse Duizendknoop en minder dijken die rijspoorschade hebben.

Dijkenpleister

Om er voor te zorgen dat de dijken goed de winterperiode ingaan, zijn de meeste schades inmiddels hersteld. Op locaties waarvoor dit niet geldt, onderneemt het waterschap nog actie. Bijvoorbeeld door het toepassen van bekramming, een soort ‘dijkenpleister’.
Dijkinspecteurs van het waterschap controleerden afgelopen maanden tijdens een dijkschouw of de waterkeringen goed de zomer zijn doorgekomen en waar herstelwerkzaamheden nodig zijn. Zo kunnen ze in goede conditie de winter in. Belangrijk hierbij is de grasmat van de dijk. Deze moet sterk en goed geworteld zijn. De grasmat is een soort beschermdeken. Schades wil het waterschap daarom voor snel opsporen en herstellen.

Muskusrat steeds beter onder controle

De locaties met schades door gegraaf van honden stegen in vergelijking met vorig jaar van 33 naar 79. Dit hogere aantal is gerelateerd aan de toename van graverij door muizen. Honden graven de holen van muizen verder open. De schades worden dan groter.

Muskusratten heeft het waterschap steeds beter onder controle. Dat is terug te zien in de schadecijfers. Deze daalden van 95 naar 45 locaties. Ook het aantal rijspoorschades daalden, met 35 in getal (van 114 naar 79). De gunstiger weersomstandigheden droegen hier positief aan bij. Dat verklaart ook de forse afname van het aantal percelen met lang gewas, zoals gras, bloemen en kruiden. Deze daalden van 199 naar 97. Dijken met lang gewas zijn moeilijk te inspecteren, omdat veel schades aan het oog onttrokken worden.

Japanse probleemplant

De probleemplant Japanse Duizendknoop dook 15 keer vaker op dan in 2016. Deze plant verdringt de grasmat, waardoor de dijk minder stevig is en instabiel kan worden. Daarnaast kan de Duizendknoop funderingen en kades beschadigen. Door een diep en uitgebreid wortelstelsel is de plant lastig te bestrijden. Tevens verspreidt hij zich snel. Landelijk wordt op diverse locaties geëxperimenteerd met verschillende bestrijdingsmethoden. De plant is echter erg sterk en geeft zich niet snel gewonnen.
Het waterschap Drents Overijsselse Delta controleert ieder jaar zowel in het voor- als najaar de dijken op beschadigingen. In het voorjaar wordt bekeken hoe de dijken de winterperiode hebben doorstaan, in het najaar hoe ze de winterperiode ingaan.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.