'Drie of vier nieuwe windmolens draaien op 1 januari 2021 in Staphorst'

In de gemeente Staphorst moeten op 1 januari 2021 drie of vier nieuwe windturbines draaien, naast de drie turbines die er al staan. Vier plekken springen er na een locatieonderzoek positief uit: Bergerslag, Rouveen-Oost, De Lommert en het Westerhuizingerveld.

Die laatste locatie lijkt vooralsnog de beste papieren te hebben, tenminste als de gemeente het regelt. De provincie hijgt Staphorst in de nek. Als ze niet snel genoeg gaat, neemt Overijssel het over. Overijssel zal dan vooral naar het zoekgebied kijken: ten oosten van Rouveen. Daar staan al drie molens en de gemeente vindt dit genoeg.

Overijssel heeft als taakstelling om 85,5 megawatt windenergie voor 2021 te realiseren. Nog 12 megawatt is nodig. Staphorst moet het oplossen. De gemeente wil naast de drie bestaande windmolens niet nog meer molens, maar Overijssel dwingt Staphorst mee te werken.

Uitvoering

Om de realisatie van de windenergie tijdig mogelijk te maken moet in januari 2018 gestart worden met de uitvoering van het ruimtelijk plan. Of de gemeente doet dit en als dit niet lukt, neemt de provincie het over.

De Gedeputeerde Staten van Overijssel besluiten in januari of Staphorst het mag doen of dat de provincie de gemeente terzijde schuift en het toch zelf doet. Al eerder dreigde Overijssel de gemeente te overrulen. Provinciale Staten stak daar op initiatief van het CDA op het laatste moment een stokje voor. De gemeente kreeg iets meer tijd. 

Geschikte gebieden

Rouveen-Oost lijkt van de kansrijke gebieden het minst geschikt, omdat het deels in het Provinciale Zoekgebied Windenergie valt.

Er staan in dat zoekgebied al drie turbines en de gemeente wil niet dat hier nog meer molens komen, zo besloot de raad een aantal maanden geleden.

Toch is het gebied volgens het rapport wel geschikt, net als het Westhuizingerveld. De Lommert en Bergerslag hebben door woningbouw in de nabijheid wat meer haken en ogen. Het Westhuizingerveld lijkt van alle onderzochte locaties dan ook de beste papieren te hebben.

Opbrengst naar gemeenschap

De gemeente gaf eerder aan dat de molens 100 procent coöperatief moeten draaien. Dat betekent dat de opbrengst ten goede komt aan de gemeenschap en dat niet één bedrijf de vruchten plukt. Omdat dit lastig lijkt te worden, hanteert Staphorst een minimum van 60 procent.

Behalve deze wens wil de gemeente ook dat er geen overlast is en dat het draagvlak groot is. De gemeenteraad stelde dit een aantal maanden geleden als eis. Dat houdt wel in dat gemeente op eieren moet lopen, een goed en vooral ook snel proces moet opstarten.

Provinciaal Inpassingsplan

Als de provincie Overijssel de plannen niet zit zitten, regelt ze het zelf via een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Staphorst is dan de regie kwijt en dat wil de gemeente voorkomen.

Meer over dit onderwerp:
Kop van Overijssel staphorst windmolens Nieuws
Deel dit artikel: