nieuws

Twence verwacht geen problemen bij terugwinning van CO2 uit rookgassen

Twence wil CO2 terugwinnen uit rookgas
Twence wil CO2 terugwinnen uit rookgas
Afvalverwerker Twence in Hengelo wil CO2 gaan terugwinnen uit de rookgassen van de verbrandingsoven. Dan is er minder uitstoot van CO2, en het kan hergebruikt worden door onder meer de glastuinbouw. Maar dat is niet zonder risico's.
Het is de missie van Twence om afval zoveel mogelijk te hergebruiken. Het proces om ook CO2 af te vangen en geschikt te maken voor ander doeleinden is al op kleine schaal getest, en het werkt goed.

Grondstof

Nu wil Twence graag ál het CO2 uit de verbrandingsoven gaan afvangen. Zo kan de uitstoot in één klap fors omlaag en wordt CO2 een grondstof, in plaats van milieuvervuiler. CO2 is nuttig voor onder meer glastuinbouw en bouwmaterialen.
Twence wil bij de verbrandingsoven een installatie bouwen waar het rookgas eerst doorheen gaat. Met een scheikundig proces wordt het CO2 er uit gefilterd en opgeslagen, de rest van het rookgas gaat alsnog de lucht in.

Risico's

De  commissie voor milieu-effectrapportage, de Mer,  heeft de mogelijke risico's van zo'n CO2-installatie op het terrein van Twence op de omgeving geïnventariseerd. Daaruit blijkt dat  het plan niet zonder risico's is.
Lekkage van CO2: Als er lekkage of een breuk in een opslagtank ontstaat ontsnapt er ineens een grote hoeveelheid CO2. Dat is op zich niet giftig, maar in grote hoeveelheden verdrijft het wel het zuurstof.
De zoutcavernes: Ook de ondergrond vormt een risico. Op de plek van de installatie zitten ondergrondse zoutcavernes, holtes overgebleven na de zoutwinning Dat maakt de ondergrond mogelijk te instabiel om op te bouwen.
Transport: Ook het vullen van de vrachtwagens en het transport van het CO2  het land in brengt veiligheidsrisico's met zich mee voor de omgeving.

Risico's afgedekt

Twence begrijpt de bezwaren maar zegt dat alle risico's goed afgedekt zijn. De zoutcavernes vormen geen enkel probleem als je zorgt voor een goed fundament. Ook de veel zwaardere installaties voor afvalverwerking zijn op cavernes gebouwd en die staan er al jaren.
Ook het risico van lekkage is nihil, zegt Twence. En zelfs áls er een tank ontploft en alle CO2 de lucht in vliegt, dan komt het gas niet buiten het terrein van Twence en is er geen gevaar voor omwonenden. Het eigen personeel is al getraind in het omgaan met gevaarlijke stoffen.
Ook het transport levert volgens Twence geen extra risico's op. Nu rijden er al dagelijks zoveel vrachtwagens af en aan dat er nauwelijks verschil te merken zal zijn als er af en toe een tankwagen met CO2 bij komt.

Informatie

Twence is eraan gewend dat er kritisch wordt gekeken naar alle activiteiten op het terrein. Betrokkenen worden in een vroeg stadium geïnformeerd over bouwplannen. Tijdens een informatieavond heeft Twence de procedure en risico's voor omwonenden toegelicht.
Als de bouwvergunning wordt verleend wil Twence in 2018 de installatie gaan bouwen. Vanaf 2020 kan het CO2 dan worden hergebruikt.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.