'Meer toezicht op NAM en AkzoNobel in Twente nodig'

Er moet meer toezicht komen op de activiteiten van AkzoNobel en de NAM in Twente. Dat vindt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Ze dient daarom namens haar partij een voorstel in om 400.000 euro vrij te maken voor zes extra toezichthouders bij Staatstoezicht op de Mijnen.

Aanleiding voor het voorstel zijn enkele incidenten in de afgelopen jaren. Zo lekte twee jaar geleden in Hengelo 11.000 liter dieselolie weg uit een oude zoutwinningsput van AkzoNobel. Alle 550 zoutwinlocaties in Twente worden gecontroleerd. Inmiddels heeft die controle op honderd locaties plaatsgevonden en er zijn twaalf lekkages ontdekt.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij had twee jaar geleden bij Holtheme een lekkage van een transportleiding. Daardoor kwam giftig afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek in het milieu terecht. Een boer ontdekte het lek. De transportleiding is inmiddels grotendeels vervangen.

 

Onvoldoende capaciteit 

GroenLinks vindt dat de capaciteit bij Staatstoezicht op de Mijnen op dit moment onvoldoende is om toekomstige incidenten te voorkomen. Daarom moeten extra toezichthouders komen om de injectie van afvalwater door de NAM en de winning van zout door AkzoNobel beter te controleren.

 

Het voorstel van GroenLinks wordt later deze maand in stemming gebracht. Het is nog niet duidelijk of het voorstel voldoende steun krijgt van andere partijen.