Provinciale politiek akkoord met nieuw natuurbeleid

De provinciale politiek is akkoord met het nieuwe natuurbeleid van de provincie. Belangrijk doel van het beleid is om de natuur dichterbij de inwoners van Overijssel te krijgen.

Zo moeten de schoolpleinen in Overijssel natuurlijker worden ingericht en moet er meer natuur komen in stedelijke gebieden. Bij bouwprojecten moet meer rekening worden gehouden met de natuur: natuurinclusief ondernemen wordt dat genoemd.

Aan het natuurbeleid is anderhalf jaar gewerkt. Het is tot stand gekomen met hulp van veel partijen, zoals natuurorganisaties, vertegenwoordigers uit de landbouw, ondernemers uit de recreatie en de bouwwereld. Met de uitvoering van het natuurbeleid is vier miljoen euro gemoeid.

Het natuurbeleid was eerder in handen van het Rijk. Dit jaar werd het overgedragen aan de provincies. Het provinciale natuurbeleid is vooral van toepassing op al het groen buiten de al goed beschermde Natura-2000 gebieden.

Aanpassingen politiek

Het provinciale natuurbeleid werd vanavond nog hier en daar wat aangepast door de politiek. Zo worden op verzoek van de Partij voor de Dieren reptielen beter beschermd. Een voorstel van deze partij om de bunzing, wezel en hermelijn beter te beschermen, haalde het niet.

D66 diende met succes een voorstel in om de bodemkwaliteit in de landbouw te verbeteren. Ook moeten bermen van wegen op een meer natuurvriendelijke manier worden beheerd. De maatregelen leveren allemaal een positieve bijdrage aan de biodiversiteit.  

Meer over dit onderwerp:
Overijssel Natuur Milieu Nieuws
Deel dit artikel: