Synagoge Deventer staat te koop, Joodse gemeenschap in spanning

De Joodse gemeenschap Beth Shoshanna beleeft spannende weken. De monumentale sjoel aan de Golstraat staat in de openbare verkoop. De kleine gemeenschap is niet kapitaalkrachtig genoeg om zelf (delen van) het gebouw aan te kopen.

Beth Shoshanna greep het Dickensfestijn zondag aan voor een openbare Chanoekaviering. Misschien is het wel de laatste keer dat de orthodox-Joodse gemeenschap dat kon doen in de Grote Synagoge. De eigenaar van het complex, de Christelijk gereformeerde kerk, heeft het gebouw middels een openbare veiling in de verkoop gedaan. Iedereen mag er op bieden. Dat kan nog tot 22 december. 

Geen bod: de Joodse gemeenschap is te klein

Tom Fürstenberg, voorzanger van Beth Shoshanna, acht het niet waarschijnlijk dat ze een bod gaan uitbrengen. "Al vanaf dat we hier samenkomen, in 2010, praten we erover. Maar we zijn met veertig leden gewoon te klein. Het zou de ondergang kunnen worden van onze gemeenschap".

Erfgoedstichting

Fürstenberg hoopt vurig dat het pand niet in handen komt van een projectontwikkelaar die er 'vreselijke dingen' mee gaat doen. Zijn hoop is gevestigd op een erfgoedstichting die het pand zal koesteren. "En wij willen dan wel meehelpen met de bekostiging van de restauratie".

Vier kavels

Het complex is voor de biedingen opgedeeld in vier kavels: de synagoge, het uit twee delen bestaande bijgebouw De Ontmoetingsruimte en een parkeerplaats.Ook op het totale complex kan een bod worden uitgebracht. Makelaar Reliplan verwacht dat het pand begin volgend jaar overgaat in andere handen.

3G-kerken naar de Maria-Koninginkerk

Voor de CGK is de kerkzaal te klein geworden. De kerk houdt haar diensten samen met de Vrijgemaakt Gereformeerden en de Nederlands Gereformeerden in het Etty Hillesum Lyceum. Deze kerken, ook wel de 3G kerken genoemd, gaan in de loop van het eerste kwartaal van 2018 over naar de Maria Koninginkerk. De voormalige rooms-katholieke kerk wordt verbouwd.

Hoogtij 24 december 

Meer over dit onderwerp:
Deventer Cultuur religie Jodendom synagoge Nieuws
Deel dit artikel: