Flinke boete voor buffels die te weinig mest produceren

Al sinds 2009 staan er buffels in de stal bij Alfons Blokhuis en Andra Westerhoff van Buffalo Farm Twente in Denekamp. Groot was dan ook de verbazing, dat ze na al die jaren nu een boete hebben gekregen van € 30.000. De oorzaak bleek een tekort van ruim 1200 kilo mest in de mestboekhouding van 2014.

“Die mest is er nooit geweest, onze buffels poepen te weinig”, vertelt Andra Westerhoff. “Natuurlijk wisten we dat er iets niet klopte en dat hebben we ook aangegeven. We hebben zelfs om advies gevraagd en openheid van zaken gegeven in ons hele bedrijf. En als er dan een boete van € 30.000,- uitkomt, dan is dat echt heel zuur.” Na het maken van bezwaar is de boete verlaagd naar € 10.000,-, omdat ze op een aantal punten toch in het gelijk zijn gesteld.

Normen niet reëel
Volgens Alfons Blokhuis is het een probleem dat speelt in de hele buffelsector. “Er zijn door de overheid normen opgesteld voor de mestproductie, maar die komen niet overeen met de werkelijkheid. De buffels eten 30% minder en drinken 40% minder dan de normen aangeven. Minder eten en drinken zorgt uiteraard voor minder mest.”

Passende regelgeving
Volgens Henk Schoonvelde van LTO Noord is het in dit soort gevallen belangrijk om als sector samen op te treden. “Je zult als sector met een onderbouwing moeten komen, om zo bij het ministerie aan te geven dat de opgestelde mestnormen niet passend zijn voor buffels. Omdat het hier om een kleine sector gaat is het lastig, maar mensen uit de sector zullen samen het initiatief moeten nemen om hun branche beter in kaart te brengen. Van daaruit kun je tot een passende regelgeving te komen.”

Oplossing
“Je denkt nu alleen maar: hoe kan ik een oplossing vinden? Maar die is er op dit moment misschien alleen maar door dingen te doen die niet mogen”, aldus Blokhuis. “Wat wij willen is dat er goede en eerlijke normen komen voor de buffels. Maar het ministerie is zo druk, dat dat nog heel lang kan duren.”

Meer over dit onderwerp:
Verhalen
Deel dit artikel: