Rekenkamer Staphorst onderzoekt hoofdpijndossiers

De gemeentelijke rekenkamercommissie van Staphorst heeft besloten onderzoek te doen naar een aantal zogeheten hoofdpijndossiers ruimtelijke ordening in Staphorst.

De gemeente kampt al  jaren met een aantal kwesties die maar doorsudderen. Burgers voeren in die gevallen een bittere juridische strijd met de gemeente, wat tonnen kost.

 

De rekenkamer doet onderzoek naar het functioneren van de gemeente rond deze dossiers, en richt zich niet inhoudelijk op de probleemdossiers. Er zijn daar volgens de rekenkamer al rapporten over verschenen. In april komt de rekenkamer met de resultaten.

 

Sjoemelende ambtenaren

Twee jaar geleden ontstond er commotie in de media over sjoemelende ambtenaren die burgers moedwillig foutief zouden informeren, valse bestemmingsplankaarten gebruikten, logen en bedrogen. Naar aanleiding hiervan gaf toenmalig burgemeester Alssema de gemeentesecretaris opdracht een intern integriteitsonderzoek te doen. 

Ook het Openbaar Ministerie deed onderzoek. Het leverde weinig op. Slachtoffers die al jarenlang een bittere strijd voeren tegen de gemeente verwezen deze onderzoeken naar de prullenbak.

 

Wel aanbevelingen

Er kwamen wel aanbevelingen over de rolvastheid van college, ambtenaren en raadsleden. Die zaten in het verleden nogal eens op elkaars stoel. De rekenkamer gaat na in hoeverre die aanbevelingen zijn opgevolgd en in hoeverre dat zichtbaar is. Als dat niet voldoende is gebeurd, wil de rekenkamercommissie onderzoeken hoe dat alsnog kan gebeuren.

 

Een onafhankelijk extern onderzoek naar de gang van zaken in Staphorst lijkt er niet te komen. Daarvoor is geen meerderheid in de raad.

Deel dit artikel: