Het vergeten feest van Epifanie ofwel Driekoningen

Meer dan drie eeuwen heeft het geduurd voordat men in de vroege kerk de komst van Christus met een feestdag ging vieren. Er ontstonden verschillende tradities met betrekking tot de datum en de inhoud van het feest.Â

In het Oosten werd de nadruk gelegd op de verschijning van de Zoon van God in deze wereld: het feest van de Epifianie of de Verschijning des Heren op 6 januari. In het Westen kreeg de herdenking van de geboorte alle aandacht: het feest van Kerstmis op 25 december. 

In Hoogtij legt Jan de Jongh uit Hengelo uit, wat de impact is van deze verschillende visies op Jezus' verschijning.

Hoogtij 7 januari 

Meer over dit onderwerp:
Verhalen
Deel dit artikel: