Geschrokken reacties in Berkum tijdens info-avond over vliegveld Lelystad

Berkum is geschrokken van de consequenties voor de wijk, als vliegveld Lelystad op korte termijn open zou gaan. Want de Zwolse buitenwijk lijkt veel meer hinder en overlast te ondervinden door laag overvliegende vliegtuigen richting dat nieuwe vliegveld.

Dat bleek vanavond tijdens een informatie-avond die georganiseerd was door het actiecomité HoogOverijssel. Er waren meer dan 300 mensen aanwezig.

Hoog Overijssel
Een delegatie van deskundigen uit het actiecomité HoogOverijssel vertelde de mensen in Berkum wat de gevolgen zouden kunnen zijn, als de overheid haar plannen voor een vliegveld bij Lelystad doorzet. Een van de sprekers, Leon Adegeest, wijst erop dat er in Nederland geen regels zijn vastgesteld, als het gaat om de herindeling van het luchtruim.

"Nergens staat beschreven waaraan vliegtuigen moeten voldoen als het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld. Dus als nu wordt besloten dat ze voorlopig op lage hoogte over Overijssel richting Lelystad mogen vliegen, dan zou goed kunnen dat dat na een eventuele herindeling zo blijft", aldus MER-expert Leon Adegeest

Ultrafijnstof

Een ander, nieuw verhaal, kwam van Sara Botschuijver. Zij is medisch bioloog en zij vertelde over ultrafijnstof dat afkomstig is van vliegtuigen. Dat ultrafijnstof wordt pas sinds enkele jaren gemeten in Nederland maar uit buitenlandse onderzoeken is al duidelijk dat ultrafijnstof enorme gezondheidsschade kan veroorzaken.

"Ik vind het verschrikkelijk om te zien hoe het werkt in Nederland. Elders in de wereld is echt al duidelijk dat er een causaal verband is tussen ultrafijnstof en bepaalde ziektepatronen maar hier in Nederland wordt dat nog niet erkend", zegt de medisch bioloog. Ook onder de aanvliegroutes van Lelystad zouden mensen met deze consequenties te maken kunnen krijgen.

Geschrokken

Toehoorders reageerden geschrokken. Een van de bezoekers zei: "Ik werk zelf bij de overheid en ik zou zeggen dat die overheid een verantwoordelijkheid heeft richting de burgers. Nu blijkt dat andere belangen groter zijn... ja, dat had ik niet verwacht."

Meer over dit onderwerp:
Zwolle Lelystad vliegveld IJsseldelta Nieuws
Deel dit artikel: