nieuws

Gecontroleerd afbranden heide Sallandse Heuvelrug noodzakelijk voor verbetering flora en fauna

Staatsbosbeheer heeft een aantal hectare heide gecontroleerd in de brand gestoken in het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug. Dat is nodig om de flora en fauna op de heide gevarieerder te maken.
Aanvankelijk had Staatsbosbeheer ruim vijf hectare willen branden, maar dat is niet gelukt. Veel beplanting bleek toch te vochtig om het vuur goed te verspreiden. Daarom zijn er slechts enkele plekken op de heide weggebrand

Variatie

Het platbranden van oude heide is gunstig voor insecten en daardoor ook voor vogels. Uit ervaring in andere gebieden blijkt dat er na het gericht branden mooie jonge heide en diverse kruiden terugkomen. Dat is goed voor bijvoorbeeld het korhoen, de nachtzwaluw, de zandhagedis en de roodborsttapuit. 
Het afbranden van de heide gaat de verzuring van de grond enigszins tegen. "Het gaat momenteel helemaal niet zo goed met de heide", zegt boswachter Ine Nijveld.

Zure grond

"Door de toenemende stikstof emissie is er sprake van erg zure grond, wat slecht is voor de diversiteit van de heide en de aanwezigheid van insecten".
Naast het strooien van kalk proberen de natuurorganisaties door gecontroleerde heidebranden de grond te verbeteren.

Brandweer

De voorbereiding en de uitvoering van het branden gebeurt in nauwe samenwerking met de brandweer. Van tevoren hebben de terreinbeheerders de randen van devijf hectare grote brandvlakte gemaaid. Dit voorkomt dat de brand overslaat naar de omliggende heide. Het branden zelf moet vóór het vogelbroedseizoen plaatsvinden.
Er wordt bovendien alleen gebrand bij vorst. "Dan is het droog en daardoor verbranden de heidestruiken normaal gesproken snel en volledig. En doordat de vorst in de grond zit, blijft de brand oppervlakkig en lopen kleine dieren en insecten die dieper in de grond overwinteren, geen gevaar", aldus boswachter Ine Nijveld.
Omdat het vandaag toch nog iets te vochtig was om grote stukken heide te branden zal er binnenkort nog een keer een dag met de gasbrander aan de slag gegaan worden.
 
Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.