Zenderen in opstand tegen verkeersoverlast, verbindingsweg A1/A35 ongewenst

Zenderen is de toenemende verkeersoverlast in het dorp beu. De geplande nieuwe verbindingsweg tussen de A1 en A35 zal naar verwachting tot nog meer sluipverkeer leiden. De actiegroep '"Zenderen tegen verbindingsweg" roept de inwoners op in opstand te komen.

De gevolgen van de verbindingsweg worden volgende week dinsdagavond besproken op een informatiebijeenkomst in Lutke Hulscher in Zenderen.

Files van sluipverkeer in de spits

Dagelijks staan er files in het dorp, zowel in de ochtend- als in de avondspits proberen automobilisten de verkeersproblemen op de A1 en de A35 te omzeilen door binnendoor over Zenderen te rijden. De inwoners van het dorp hebben te maken met doorgaand verkeer, CO2 uitstoot, fijnstof en geluidhinder.

De frustratie onder het bestemmingsverkeer neemt toe omdat bewoners dagelijks belanden in de file van automobilisten die dwars door Zenderen sluipen om de A1, A35 of Almelo en Hengelo te bereiken. Het plan van de gemeente Borne om een verbindingsweg aan te leggen buiten het dorp om valt niet in goede aarde, omdat de nieuwe weg naar mening van de actiegroep tot meer verkeer gaat leiden.

Doorgaand verkeer via verbindingsweg

De actiegroep is oktober vorig jaar opgericht nadat de gemeenteraad van Borne het tracé van de gemeentelijke verbindingsweg westelijk over de Zenderense Es vaststelde. De gemeente kiest voor de oplossing om de kern van Borne te ontzien door het doorgaande verkeer van en naar de A1 en A35 via een nieuwe verbindingsweg te geleiden.

De actiegroep heeft twee grote spandoeken geplaatst aan de Albergerweg en aan de Zenderensestraat om aandacht te vragen voor de te verwachten verkeersoverlast. "Borns belang voorop kost Zenderen de kop" en “Verbindingsweg = leefbaarheid Zenderen weg" . 

Politiek moet in actie komen

De actiegroep wil de inwoners informeren over de stand van zaken rond de verbindingsweg en vragen of er behoefte is aan een actie richting politieke partijen, met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.

De actiegroep wil dat er in Zenderen een definitieve oplossing komt voor het doorgaande verkeer vanuit NO Twente naar de A1 en A35 en vice versa. Die oplossing komt er niet als de gemeente Borne alleen een verbindingsweg aanlegt. Nu in de Tweede Kamer is besloten dat er extra rijksgeld komt voor de knelpunten in de A1 en A35 bij Borne ziet de actiegroep mogelijkheden voor een definitieve oplossing.

Samenwerking met andere gemeenten

De gemeente Borne zou volgens de actiegroep samenwerking moeten zoeken met de gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen/Dinkelland en met de provincie Overijssel om een regionale oplossing te vinden voor het verkeer in Zenderen. Dan kan de gemeente een groot deel van de 10 miljoen kostende verbindingsweg aan andere lokale projecten besteden, stelt de actiegroep.

Deel dit artikel: