'Kerkklokken luiden zaterdag in heel Salland, er is geld nodig'

De kerkklokken luiden zaterdag oecumenebreed in heel Salland. Om aandacht te vragen voor de actie Kerkbalans. Met de opbrengst hoopt de Plaskerk in Raalte een tweede dominee in dienst te kunnen houden.Â

Alle kerken kampen met dezelfde financiële problemen, zowel protestantse als rooms-katholieke. Het aantal kerkgangers wordt al jaren minder en dus ook de inkomsten, aangezien kerken geen contributie heffen, maar afhankelijk zijn van vrijwillige bijdragen. 

De opbrengst van Kerkbalans wordt dit jaar begroot op 162.000 euro, zegt Jank Brinkhuis, voorzitter van het college van kerkrentmeesters van de Plaskerk. 

Dat bedrag is zestig procent van de inkomsten van de kerk. Maar met het geld moet veel betaald worden. De kerk heeft twee predikanten in dienst,  Karolien Zwerver voor 0,8 fte, Harriëtte de Graaf voor 0,5 fte.

De laatste blijft in dienst tot 1 januari 2019. Het is maar de vraag hoeveel uren haar opvolger geboden kunnen worden, zegt Brinkhuis.

Want hoewel het pastoraat de grootste kostenpost is, is er uiteraard ook het onderhoud van de kerk. 

Meer over dit onderwerp:
Kerbalans Raalte Salland Nieuws
Deel dit artikel: