Belangstelling voor herstel IJsseldijk tussen Zwolle en Olst groot

Ruim honderd belangstellenden hebben de informatieavond van waterschap Drents Overijsselse Delta bezocht over de plannen om de IJsseldijk tussen Zwolle en Olst veiliger te maken. De Dijk moet over een lengte van dertig kilometer sterker gemaakt worden om toekomstige hoogwaterperiodes goed te doorstaan.

Op een groot aantal plekken is de dijk ook verzwakt door kwelwater, kleine onderwaterstroompjes die door de dijk heen stromen. "Het verzwakt de dijk op die plekken, maar het betekent niet dat de dijk onveilig is", benadrukt Roelof Hoving van het waterschap, "maar het is wel een probleem dat binnen nu en een aantal jaren opgelost moet worden.

Overleg met omwonenden belangrijk

Ook moet de dijk langs het gehele traject deels verbreed, verplaatst en steviger gemaakt worden. "We willen dat in goed overleg met de omwonenden van de IJsseldijk doen, ze mogen meedenken en praten over de verschillende maatregelen die mogelijk zijn", zegt Hoving.

Daarom worden er de komende tijd vier informatiebijeenkomsten gehouden waarvan de eerste in het gemeentehuis van Wijhe druk bezocht werd. 

Dijkdenkers gezocht

"De Dijk en vooral ook de omgeving van de IJsseldijk is iets waar de omwonenden zich nauw bij betrokken voelen. We zien het als onze plicht om ze goed te informeren, mee te laten praten en vooral ook mee te laten denken over oplossingen die de dijk sterker te maken."

Omwonenden en belangstellenden die intensief willen meepraten over het herstel van de IJsseldijk kunnen zich ook opgeven als dijkdenker. Dat zijn mensen die drie á vier keer per jaar met het waterschap en uitvoeringsinstanties overleg hebben over de plannen om de dijk te verbeteren. 

Ruim budget voor dijkverbetering 

Het verbeteringsproject IJsseldijk zit momenteel in de oriënterende fase.Tussen 2024 en 2028 zullen de daadwerkelijke verbeterings-werkzaamheden aan de dijk van start gaan. Hiervoor is een bedrag van ruim 190 miljoen euro beschikbaar.

Deel dit artikel: