nieuws

Ziekmakende parkeergarage Kampen kost 1,9 miljoen extra

Om de ziekmakende parkeergarage in Kampen af te bouwen, is 1,9 miljoen euro extra nodig. Volgende week neemt de gemeenteraad een besluit over de extra kosten voor de parkeergarage Buitenhaven. Gaat de raad akkoord, dan wordt de bouw eind februari of begin maart gestart.
De bouw van de parkeergarage werd een jaar geleden stilgelegd nadat werknemers ziek waren geworden tijdens heiwerkzaamheden. Vorige maand hief de inspectiedienst de opgelegde bouwstop op. De aannemer heeft volgens de Inspectie in haar nieuwe uitvoeringsplan voldoende aangetoond dat het werk veilig hervat kan worden.

Extra geld

De werkzaamheden mogen weer beginnen, maar er is wel extra geld nodig. Er zijn kosten gemaakt die bij de aanbesteding en de gunning van het werk (nog) niet bekend waren en waar de aannemer dus geen rekening mee heeft gehouden. Ruim vier ton vanwege een gewijzigde grondwaterstand en bijna drie ton aan extra saneringskosten.
Over de stagnatieschade hebben de gemeente en aannemer nog geen overeenstemming bereikt, omdat nog niet duidelijk is wie verantwoordelijk is voor de stagnatie en in welke mate.
Los van het meerwerk en de stagnatieschade zijn er ook kosten ontstaan doordat de bouw is komen stil te liggen en de inspanningen om de bouw weer te starten, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken en de nieuwe, duurdere palenmethode. Daarvoor is het in 2014 oorspronkelijk beschikbaar gestelde krediet door de ontstane situatie ruimschoots onvoldoende. Het college vraagt de raad daarom een extra krediet van 1,9 miljoen euro voor de verdere bouw van de parkeergarage en de inrichting van de bijbehorende openbare ruimte.

Geen trilling
Zoals afgesproken met de omwonenden zijn er nieuwe palen besteld die zonder trilling de grond in gaan. Zodra de nieuwe palenmethode geleverd is, wordt er weer gebouwd. De verwachting is dat dit eind februari of begin maart is. Eén tot twee weken daarvoor beginnen de voorbereidende werkzaamheden.

Omwonenden zijn per brief op de hoogte gesteld dat de bouw weer gaat beginnen. Ze worden op korte termijn uitgenodigd voor een informatieavond waarbij zij worden geïnformeerd over de datum van herstart bouw en het vervolg.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.