nieuws

Spoedeisende hulp verdwijnt per 1 april uit ziekenhuis Hengelo

Het ziekenhuis in Hengelo moet het per 1 april doen zonder afdeling voor spoedeisende hulp. Patiënten die acute zorg nodig hebben, moeten voortaan naar het ziekenhuis in Almelo. Ook als ze uit Hengelo komen. Dat is de belangrijkste maatregel die de raad van bestuur van de Ziekenhuis Groep Twente neemt in het kader van een 'aanscherping van het zorgaanbod'.
De ziekenhuizen van Almelo en Hengelo vallen onder het financiële herstelplan van ZGT, waarmee de raad van bestuur via reorganisatie beide ziekenhuizen voor de toekomst wil behouden. 
Op beide locaties is nu nog sprake van dezelfde poliklinische zorg, diagnostiek en behandelingen. De raad van bestuur van ZGT wil bezuinigen op de ziekenhuiskosten en dat kan door elk ziekenhuis een eigen, afzonderlijk zorgpakket toe te wijzen. Dat betekent dat de patiënt voor specifieke zorg voortaan aangewezen is op één ziekenhuis, Almelo of Hengelo. En dat hangt dan weer af van de gewenste hulpverlening. De patiënt heeft daarin geen vrije keuze meer.  
Ton Ruikes, voorzitter van de raad van bestuur van de ZGT, stelt dat er voor de gehele regio in feite sprake is van een streekziekenhuis met twee afzonderlijke zorglocaties: "ZGT wil een zo breed mogelijk zorgaanbod voor patiënten in de regio blijven garanderen. Dat kan alleen als ZGT één sterk ziekenhuis is dat haar locaties in Hengelo en Almelo optimaal benut."
 

Veranderingen in 2018

Patiënten van ZGT krijgen in 2018 te maken met de volgende veranderingen:
 * Per 1 april 2018 sluit de spoedeisende hulp in Hengelo. Alle patiënten met spoed worden vanaf dan opgevangen in Almelo. ZGT is met de Huisartsenpost nog in gesprek over een nieuwe samenwerkingsovereenkomst over de invulling van de acute zorg voor Hengelo en omgeving.  
 * Per 1 juli 2018 worden de klinische cardiologie, de CCU (Cardio Care Unit) en de EHH (Eerste Hart Hulp) van Hengelo verplaatst naar Almelo. De fasttrack poli cardiologie blijft in Hengelo, ook voor patiënten uit Almelo.
  *In 2018 worden de dagbehandelingen oogheelkunde, KNO en kaakchirurgie grotendeels naar de locatie Hengelo verplaatst. 
Vanuit het oogpunt van kwaliteit, veiligheid, continuïteit en toegankelijkheid zal op de langere termijn de klinische zorg steeds meer van Hengelo naar Almelo verplaatsen. 

Consequenties voor patiënten

In het totale zorgaanbod van ZGT verandert niets, maar patiënten moeten nu soms wel naar een andere locatie dan voorheen. ZGT begrijpt dat het vooral voor patiënten in Hengelo wennen is dat ze na 1 april bij spoed rechtstreeks naar Almelo gaan. Voor ZGT staat de veiligheid van de patiënten hierin voorop. De locatie Hengelo beschikt niet over een intensive care, waardoor patiënten op de locatie Hengelo die in kritieke toestand verkeren soms alsnog per ambulance moeten worden vervoerd naar Almelo. De nieuwe situatie is voor deze patiënten veiliger.
Ton Ruikes daarover: "Juist in acute of complexe situaties wil je gelijk op de goede plek zijn en snel en veilig geholpen worden. Daar mag geen enkele discussie over zijn."
Omdat de spoedeisende hulp in Hengelo sluit, maken ZGT en de Huisartsenpost in Hengelo nieuwe afspraken over de acute zorg voor patiënten in Hengelo en omgeving. ZGT zegt de Huisartsenpost te blijven ondersteunen.
 

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.