Besluit kap monumentale eiken in Goor van tafel

Het besluit van het College van B&W van de gemeente Hof van Twente om 94 monumentale eiken te kappen, is door een ingediende motie vernietigd. Dat wil niet zeggen dat de bomen uiteindelijk niet tegen de vlakte gaan. Daarover moet een grondig onderzoek uiteindelijk, uitsluitsel bieden.

De motie die door PvdA, SP, Gemeente Belangen en D66 is ingediend, werd unaniem gesteund in een extra raadsvergadering over deze kwestie.

Verantwoordelijk wethouder Scholten had al eerder toegezegd om de bomenkap uit stellen en met omwonenden en deskundigen te kijken naar alternatieven, maar wilde het aanvankelijke collegebesluit wel als uitgangspunt in stand houden.

Na de stemming ging Scholten overstag en verklaarde zich bereid om helemaal opnieuw te beginnen en alle opties open te houden. 

De uitkomsten van het onderzoek moeten tot een nieuw raadsvoorstel leiden. De meeste bewoners van de Goorse Gondalaan, Oude Haaksbergerweg en Haaksbergerweg zijn blij met deze beslissing. Zij voerden fel protest tegen de voorgenomen kap van de eiken.

Deel dit artikel: