Kampen kiest kleiner nieuwbouwplan Reeve: niet 1300 maar 600 woningen

De gemeenteraad van Kampen stemde vanavond in met het plan voor de gebiedsontwikkeling Reeve. Het plan kreeg steun van VVD, CDA, CU, D66, PvdA, Gemeentebelangen Kampen en vier van de vijf SGP-ers.

Wethouder Veldhoen van Grondontwikkeling is blij met de instemming van de raad omdat hij vindt dat het nieuwe plan volgens hem een dikke 10 verdient. Na de laatste afwijzing door de Raad van State is de gemeente opnieuw aan het rekenen en tekenen geslagen “en het resultaat mag er zijn”, aldus Veldhoen.

De wethouder is er ook van overtuigd dat het nieuwe plan opnieuw door de rechter zal worden beoordeeld. “Leden van de actiegroep Zwartedijk hebben dat al aangekondigd maar wij denken dat het plan niet langer op juridische weerstand stuit”, zegt Veldhoen.


Veel bezwaren

Naast de actiegroep staat ook Groen Links in Kampen er wat beteuterd bij. Raadslid Jeurink heeft tegen het plan gestemd omdat er volgens hem veel bezwaren zijn tegen de exclusieve nieuwbouwwijk. “Een deel van het buitengebied wordt vernield en er is schade voor natuur en het landschap. Bovendien ben ik niet overtuigd van de noodzaak omdat de woningmarktcijfers volgens mij wat opgeklopt zijn”, zegt Jeurink. 


Juridische risico's

GroenLinks heeft daarnaast grote moeite met de financiële risico’s en de juridische risico’s. “Die juridische risico’s zitten onder meer in de mogelijke staatssteun van de gemeente Kampen aan consortium de Dijken in het grondbankdossier. De Europese Commissie stelde daarover al vragen  aan de gemeente maar de beantwoording door de gemeente laat al maanden op zich wachten.” 

Omstreden
Nieuwbouwplan Reeve ligt ten zuidwesten van Kampen. Daar wordt tussen de IJssel en het Drontermeer een rivierarm aangelegd om meer ruimte te kunnen bieden aan hoog water. Langs die ‘bypass’ Reevediep komt aan de kant van Kampen ruimte voor nieuwbouw en de gemeente heeft daar plannen voor honderden woningen. Oorspronkelijk wilde Kampen 1300 woningen bouwen maar in het laatste plan is dat terug gebracht tot 600 woningen.


De gemeente ligt al jaren in de clinch met de werkgroep Zwartedijk, die is fel tegen de plannen van de gemeente voor een exclusieve woonwijk langs de bypass van de IJssel tussen Kampen en het Drontermeer. 


Raad van State

In 2015 werd de werkgroep door de Raad van State in het gelijk gesteld. Het bestemmingsplan van de gemeente, waarin stond dat er 1300 woningen zouden komen in Reeve, werd vernietigd. Kampen kon volgens de Raad van State niet duidelijk aangeven waarom er behoefte zou zijn aan de honderden woningen bij de bypass. 

Kampen probeerde het daarna opnieuw. De gemeente trekt samen op met Zwolle en de provincie Overijssel. Nog steeds is de werkgroep Zwartendijk ervan overtuigd dat de gemeente niet hard kan maken dat het dorp nodig is om de bevolkingsgroei op te vangen. Ze hebben aangekondigd het bouwbesluit eventueel opnieuw tot de hoogste rechter aan te vechten. 

Deel dit artikel: