Inwoners Overijssel mogen meedenken over 'mijn ideale Commissaris'

Provincie Overijssel stelt haar inwoners in de gelegenheid om mee te denken over het ideale plaatje van de nieuwe Commissaris van de Koning. De provincie zoekt een opvolger voor Ank Bijleveld die vorig jaar aftrad en minister van Defensie werd.

Provinciale Staten stelt een profielschets op met de kwaliteiten en eigenschappen waaraan de nieuwe Commissaris van de Koning moet voldoen. De profielschets wordt vastgesteld in een vergadering van Provinciale Staten in aanwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties Kajsa Ollongren. 

Maar voor die tijd wil Provinciale Staten luisteren naar de Overijsselse bevolking. Die mag aangeven welke persoon wordt gezien als 'mijn ideale Commissaris.' Dat hoeft niet per se een naam te zijn. Het kan ook een omschrijving van een persoon zijn. Moet de nieuwe Overijsselse Commissaris daadkrachtig en snel of juist wijs en bedachtzaam zijn? Hoe is zijn of haar rol bij evenementen: zichtbaar aanwezig of betrokken op de achtergrond? 

Vóór 15 februari kunnen de inwoners van Overijssel digitaal hun anonieme mening kwijt via een enquête op: www.mijnoverijsselseCommissaris.nl.

De enquête kan ook telefonisch worden ingevuld: 0800-75 75 755 (gratis).

 

Voorlopig wordt de functie van Commissaris van de Koning waargenomen door Boele Staal, die met ingang van 19 december 2017 is benoemd tot waarnemend Commissaris.

Deel dit artikel: