Vos bedreigt weidevogelstand in Overijssel

De vos is één van de grootste bedreigingen voor een gezonde weidevogelstand in Overijssel. Het dier rooft uit ruim zeventig procent van de nesten de eieren en jongen, blijkt uit een rapport dat gedeputeerde Hester Maij vandaag kreeg overhandigd.

De afgelopen twee jaar zijn met behulp van veertig camera's in het open veld zo'n vijfhonderd nesten nesten van weidevogels in de gaten gehouden. De bevindingen zijn samengevat in een rapport dat vandaag aan gedeputeerde Hester Maij van de provincie Overijssel is aangeboden.

Grutto, wulp en kievit onder vuur
Jaarlijks gaat er tussen de twee en een half en drie miljoen euro subsidie vanuit Overijssel en Europa naar de bescherming van weidevogels. Toch loopt het aantal de laatste twintig jaar steeds verder terug. Met name met de grutto, de Wulp en de kievit gaat het slecht. Hoogste tijd dus om de grootste predatoren, de vos en zijn metgezellen de marter en zwarte kraai, in te dammen in hun rooftochten.

"We gaan ons de komende maanden beraden op maatregelen om de weidevogels beter te beschermen", zegt Joachim van der Valk van het Collectief Agrarisch Natuurbeheer Noordwest-Overijssel. Hij noemt de getallen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen alarmerend. Slechts 41 procent van alle legsels van weidevogels bleek succesvol in de twee jaar dat het grootschalige onderzoek is gedaan.

Maatregelen weidevogels noodzakelijk

Voor een stabiele weidevogelpopulatie is het van belang dat dat aantal stijgt naar zo'n zestig procent. De natuurbeschermingsorganisaties gaan samen met de provincie op zoek naar maatregelen die de weidevogelstand verbeteren.

"Allereerst willen we de broedgebieden goed onderhouden", zegt van der Valk. Daarbij moet gedacht worden aan het open en nat houden van de gebieden, het lang houden van het gras en het kruidenrijker maken van de gebieden. "De predatoren het zo lastig mogelijk maken", aldus van der Valk, "door onder meer de waterstand te verhogen, op sommige plaatsen afschot van de dieren en het plaatsen van bijvoorbeeld rasters." 

Rapport weidevogels 2018

De komende maanden wordt per gebied bekeken wat de beste maatregelen zijn. Uiteindelijk worden de bevindingen en maatregelen meegenomen in het Weidevogelbeschermingsplan 2018, dat de natuurbeheerders samen met de provincie Overijssel zullen opstellen.

Meer over dit onderwerp:
Vos weidevogels bescherming Camera toezicht Nieuws
Deel dit artikel: