Overijssel stelt 7 miljoen beschikbaar om werkloosheid aan te pakken

De provincie Overijssel heeft 7 miljoen euro beschikbaar gesteld om de werkloosheid aan te pakken. Ook worden met het geld bedrijven geholpen die moeite hebben om hun vacatures in te vullen. De politiek stemde woensdagmiddag in met het plan van gedeputeerde Eddy van Hijum.

"We zien twee ontwikkelingen", legt Van Hijum uit. "Aan de ene kant hebben steeds meer ondernemers moeite om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Dat speelt in heel Overijssel. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet, dan zet dat echt een rem om de economische groei in onze regio."

Daarnaast komen steeds meer mensen in de bijstand terecht, mensen die weinig kans lijken te maken op een baan. "Statushouders worden bijvoorbeeld niet aangenomen omdat ze de taal niet machtig zijn, niet omdat ze niet willen. Daar moeten we wat aan doen", aldus de gedeputeerde.

Race op talent

De strijd om bijzonder talent binnen de provinciegrenzen te houden, is ook een aandachtspunt. De SGP trok hierover eerder deze week aan de bel. Van Hijum gaat aan de slag met het verzoek en komt binnenkort met een concreet plan. "Ik ga hierover in overleg met de universiteiten en het bedrijfsleven. We willen stimuleren dat hoogopgeleiden in Overijssel werkzaam blijven en niet naar de Randstad trekken."

Nieuwe technologie en wetenschap

Een deel van het miljoenenbudget wordt ook ingezet om meer jongeren in aanraking te brengen met nieuwe technologie en wetenschap. "Hoe eerder kinderen geïnspireerd raken door techniek, hoe groter de kans is dat ze later voor een technische opleiding kiezen."

Deel dit artikel: