nieuws

Rapport: Bijna 400 Overijsselaars lopen risico op longontsteking door geitenhouderijen

Een kleine 400 mensen in Overijssel lopen extra risico om longontsteking te krijgen, omdat ze in de buurt wonen van een geitenhouderij. Dat blijkt uit onderzoek van de GGD. Als er géén geitenbedrijven in dat gebied zaten, zouden zo'n 1650 mensen longontsteking krijgen. Nu dus zo'n 2000.
Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de provincie na een serie reportages op RTV Oost. Daarin werd de vraag gesteld of Overijssel terecht géén bouw- of uitbreidingsstop voor geitenhouderijen had afgegeven. De provincies Gelderland en Brabant hadden daar wél voor gekozen, nadat er onderzoek was uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek was in onze provincie niet gedaan. 
Eerder was uit RIVM- onderzoek al gebleken dat mensen die een straal van 2 kilometer van een geitenhouderij wonen, extra risico lopen op longontsteking. Dat onderzoek was uitgevoerd in Brabant en Limburg.

Cijfers

Uit het onderzoek van de GGD IJsselland blijkt nu dat het aantal geschatte vermijdbare gevallen van longontsteking per jaar door geitenhouderijen binnen de blootgestelde populatie 380 bedraagt. In totaal wonen er ruim 111.000 mensen binnen een straal van 2 kilometer van geitenbedrijven, dat is zo'n 10 procent van de Overijsselse bevolking. Zonder de aanwezigheid van geitenhouderijen krijgen zo'n 1650 mensen in hetzelfde gebied longontsteking.
Bij longontsteking bedraagt volgens de GGD de gemiddelde opnameduur 9 dagen. Daarbij komt dan nog 2 tot 4 weken herstel. 

Nieuwste gegevens

In Gelderland is een dergelijk rapport dus al eerder opgesteld. Daaruit bleek toen dat het ging om zo'n 600 te vermijden longontstekingsgevallen. Dat hogere getal is te verklaren, omdat er in Gelderland meer geitenhouderijen dichtbij stedelijke gebieden liggen. Het Overijsselse rapport dat nu uitgekomen is, maakt gebruik van preciezere gegevens dan in Gelderland. Zo wordt ook de invloedssfeer van geitenhouderijen nét buiten de provinciegrens meeberekend en wordt er gerekend met exactere bewonersaantallen en nieuwere longontstekingscijfers.
Hoe het precies komt dat omwonenden van geitenhouderijen meer risico op longontsteking lopen, is nog niet bekend. Dat onderzoek volgt nog.
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.