Actiegroep "Zenderen tegen verbindingsweg" haalt 500 handtekeningen op

De actiegroep Zenderen tegen verbindingsweg biedt dinsdagavond een petitie aan in de gemeenteraad van Borne. De petitie moet de raadsleden ervan overtuigen dat de verkeersoverlast in Zenderen niet wordt weggenomen met het realiseren van een verbindingsweg voor het doorgaande verkeer van de A1/A35 naar Noordoost Twente.

Op de petitie staan vijfhonderd handtekeningen van bewoners uit Zenderen die tegen de gemeentelijke verbindingsweg zijn. Die handtekeningen werden opgehaald nadat op een bewonersbijeenkomst vorige maand al bleek dat het plan voor een verbindingsweg op veel weerstand onder de bevolking stuit.

Politiek café
De actiegroep laat het niet bij een petitie alleen. Rond 20 februari zal speciaal voor deze problematiek een politiek café in Zenderen worden georganiseerd. Daarvoor zijn alle politieke partijen uitgenodigd die aan de gemeenteraadsverkiezingen deelnemen. Concreet ligt de prangende vraag voor wat de partijen vinden van de gemeentelijke verbindingsweg.

Overige acties
Ook bereidt de actiegroep begin maart een fietsmarathon voor. Deze zal verreden worden tussen de rotonde Hoofdstraat, Albergerweg, dorpshuis Sindron en rotonde, waardoor het verkeer van Borne naar Almelo en vice versa stil komt te staan.

Verder is de suggestie gedaan om per huishouden een bezwaarschrift tegen de OZB aanslag 2018 in te dienen. De OZB is met 2% verhoogd om de verbindingsweg te bekostigen, volgens de actiegroep. Er wordt een model bezwaarschrift voorbereid. De concrete suggestie van een bewoner om Zenderen af te splitsen van Borne en te laten overstappen naar gemeente Almelo wordt binnen de actiegroep serieus bestudeerd.

Tenslotte staat vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart een korte afsluiting van de T-splitsing Hoofdstraat-Albergerweg in de planning. Deze voorgenomen afsluiting zal evenals de fietsmarathon met de politie worden besproken.

Oplossing
De actiegroep wil dat er in Zenderen een definitieve oplossing komt voor het doorgaande verkeer vanuit Noordoost Twente naar de A1 en A35. Nu er in de Tweede Kamer besloten is dat er extra rijksgeld komt voor de knelpunten in de A1 en A35 bij Borne, ziet de actiegroep nieuwe mogelijkheden voor een definitieve oplossing.

De gemeente Borne kan profiteren van dit extra rijksgeld door de samenwerking te zoeken met de gemeenten Almelo, Hengelo, Tubbergen/Dinkelland en met de provincie Overijssel als kartrekker voor het vinden van een oplossing voor het regionale verkeer in Zenderen. Daarmee kan de gemeente Borne een groot deel van de 10 miljoen kostende verbindingsweg aan andere lokale projecten besteden, stelt de actiegroep.

Deel dit artikel: