nieuws

Overijssel besteedt 2,8 miljoen euro aan agrarisch waterbeheer op boerenerf

Provincie Overijssel heeft met de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel en boerenorganisatie LTO-Noord afgesproken dat er 2,8 miljoen euro extra beschikbaar komt voor waterbeheer op boerenerven.
Dit geld komt bovenop de subsidie die al via het Europese plattelandsontwikkelings-programma binnenkomt. 
De provincie Overijssel, waterschappen en LTO-Noord zetten zich gezamenlijk in voor agrarisch waterbeheer. Boeren kunnen bijdragen aan de waterkwaliteit door bijvoorbeeld de bodemvruchtbaarheid te verbeteren. Ook kunnen ze maatregelen nemen om het wegspoelen van meststoffen en bestrijdingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Dat is nodig om de waterkwaliteit te verbeteren tot de Europees afgesproken standaarden.
Door water vast te houden kan bovendien het water uit natte tijden in droge perioden gebruikt worden. Zo vermindert de kans dat watergangen droogvallen. Door de klimaatveranderingen komen er meer en langere droogteperioden in de zomer voor. Boeren kunnen hun bedrijfsvoering daaraan via agrarisch waterbeheer aanpassen. 

Negen projecten al gestart

Vier jaar geleden zijn al negen landbouwprojecten gestart om watermaatregelen te nemen. Zo hebben boeren in het laagveen van Kostverlorenzijl onderwaterdrainage aangelegd. In Vruchtbare Kringloop Overijssel werken Overijsselse melkveehouders aan het verbeteren van de vruchtbaarheid van hun bodem. En het agrarisch collectief Noordoost Twente is bezig met de kwaliteit en het vasthouden van water, bijvoorbeeld door onbemeste weideranden.
De waterschappen hebben beken bij Enter en de Buurserbeek bij Haaksbergen natuurlijker ingericht. De beken krijgen een kleiner profiel waardoor er in de zomer langer stroming blijft en de grondwaterstanden in de omgeving hoger worden.
In het gebied van de Zandwetering bij Deventer en Schalkhaar is juist meer ruimte gekomen voor water en is daarnaast geïnvesteerd in natuur, recreatie en landbouw.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.