nieuws

‘Klimaatsubsidie’ voor aanpassen eigen straat en tuin blijft

Waterschap Drents Overijsselse Delta verlengt de speciale ‘klimaatsubsidie’ voor initiatieven de klimaatverandering te beperken. Hiermee wil het waterschap acties om de eigen straat en leefomgeving ‘klimaatproof’ in te richten, stimuleren en ondersteunen.
Per initiatief wordt maximaal vijftig procent van de kosten gesubsidieerd, met een maximum van tienduizend euro. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld groene daken, geveltuintjes, regenwater opvangen en hergebruiken, meer groen en minder tegels in de tuin en wijk.
“Samen met gemeenten nemen we diverse maatregelen om met extremen in het weer om te gaan”, zegt bestuurslid Hans de Jong van het waterschap. “Ook particuliere initiatieven kunnen hier hun steentje aan bijdragen. Aanpassen aan een veranderend klimaat kan namelijk alleen slagen als we het samen doen.”
Regen en droogte
“Het regent tegenwoordig vaker en harder. Aan de andere kant komt droogte ook steeds meer voor. En in bebouwd gebied hebben we te maken met hittestress. Bij hoge temperaturen kan de warmte niet weg", legt De Jong uit.
"Door hierop te anticiperen met maatregelen in eigen tuin, straat of wijk, snijdt het mes aan twee kanten. Minder risico op wateroverlast bij veel neerslag en natuurlijke verkoeling bij hoge temperaturen. Daarnaast kan ook de riolering worden ontlast door er voor te zorgen dat er minder regenwater het riool inloopt. Bijvoorbeeld door meer groen en minder tegels te gebruiken of door regenwater af te koppelen van het riool."

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.