Twente Board zeer teleurgesteld over 'Twexit' Rijssen-Holten

De Twente Board is buitengewoon teleurgesteld over het besluit van de gemeente Rijssen-Holten om uit de Agenda voor Twente te stappen. Dat heeft de Twente Board vanavond in een schriftelijke verklaring laten weten.Â

De gemeente Rijssen-Holten plaatst zich voor een belangrijk deel buiten de Twentse samenwerking op economisch gebied door voorlopig niet deel te nemen aan de Agenda voor Twente, aldus de Twente Board.

"Dit is namelijk bij uitstek het terrein waar voor Twente belangrijke kansen en uitdagingen liggen", stelt de Twente Board. "Tevens is het een belangrijke basis voor regiodeals met Den Haag, Europa en Duitsland, waarvan ook een ondernemende gemeente als Rijssen-Holten volop van had kunnen profiteren. De Twente Board blijft zich onverminderd inzetten voor de economische ontwikkeling van Twente."

Meerjarig investeringsprogramma

De Agenda voor Twente is het meerjarige investeringsprogramma voor de regio. Deze Agenda is door de Twentse gemeenten in nauwe samenwerking met de Twente Board, ondernemers, onderwijsinstellingen en mede-overheden vormgegeven.

Dit heeft geresulteerd in een gedragen Agenda voor de komende vijf jaar met de focus op techniek en aandacht voor de arbeidsmarkt, het vestigingsklimaat en duurzaamheid.

De afgelopen periode is vanuit de Twente Board veel energie en tijd gestoken in het verkrijgen van draagvlak voor deze gezamenlijke agenda binnen de verschillende gemeenten waaronder de gemeenteraad van Rijssen-Holten. Daarin is nauw opgetrokken met lokale ondernemers.

Geen gesprek

"Het is dan ook teleurstellend dat de gemeenteraad niet is ingegaan op de uitnodiging van de Twente Board voor een gesprek hierover", stelt de Twente Board in de schriftelijke verklaring.

De Twente Board ziet deze breuk als een Twexit waarvan de gevolgen groot zijn. Het verzwakt de positie van Twente als krachtig economisch blok in nationaal perspectief.

Forse multiplier

"Juist op het moment dat de regio in belang toeneemt en mogelijkheden bestaan om met de Agenda voor Twente investeringen uit te lokken bij andere overheden zoals het Rijk om, net als met de vorige Agenda, te komen tot een forse multiplier." De Twente Board hoopt dan ook dat Rijssen-Holten zich alsnog integraal aansluit bij de Agenda voor Twente op dezelfde voorwaarden als de andere gemeenten.

De Twente Board laat in de verklaring weten dat het zich volop blijft inzetten op het versnellen, verbreden en verdiepen van de Agenda voor Twente.

Regionale plannen

Dat gebeurt samen met de partijen die volmondig hebben aangegeven mee te willen doen. Op dit moment wordt gewerkt aan goede regionale plannen, zoals het Fonds voor Vakmanschap en Mineral Valley. Ook in de samenwerking met andere regio’s in Nederland en over de grens is de Twente Board actief. Bijvoorbeeld met de economic boards in de Achterhoek, Cleantech Regio, Regio Zwolle en Brainport.

Deel dit artikel: