Oproep aan college Hellendoorn: geen beslissing over Agenda voor Twente voor verkiezingen

Lokale partijen BurgerBelang, Gemeente Belangen en HOP in de gemeenteraad van Hellendoorn willen dat de gemeente geen besluit neemt over deelname aan de Agenda voor Twente voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De partijen zetten vraagtekens bij het voortzetten van de Agenda voor Twente. Gisteren zette de gemeenteraad van Rijssen-Holten al een streep door deelname aan de investeringsagenda.

De partijen vinden dat de Agenda voor Twente als samenwerkingsverband  de gemeente Hellendoorn in het verleden al veel gemeenschapsgeld gekost. De partijen vinden de resultaten van eerdere projecten die zijn gefinancierd in het kader van de Agenda voor Twente niet transparant genoeg waren.

Bovendien is de invloed van de gemeenteraad én de inwoners van Twente op de inhoud van de nieuwe Agenda voor Twente onvoldoende.

In de raad van Hellendoorn is al eerder over het nieuwe investeringsprogramma gesproken. "De raad heeft toen als voorwaarde gesteld dat er meer duidelijkheid komt over besteding van de gelden en dat gemeenten op basis van 'coalition of the willing' kunnen instappen per onderdeel én dat iedere Twentse gemeente mee zou doen", stellen de partijen. 

Maar ja, Rijssen-Holten is nu afgehaakt en ook Almelo dreigt niet mee te doen.


De lokale partijen wijzen bovendien naar berichten in de media waaruit blijkt dat er nu een voorstel ligt waarbij besluiten op basis van de meerderheid worden genomen waardoor het principe vrijwillig meedoen in de knel komt. 


Voor de lokale partijen zijn dit redenen om het college te vragen géén on-herroepbare besluiten te nemen vlak voor de gemeenteraads- verkiezingen over de Agenda voor Twente. De partijen willen voor 7 maart antwoord van het college

Deel dit artikel: