nieuws

Loze verkiezingsbelofte? Politiek wil afval nascheiden, maar Twence bouwt geen installatie

Bij afvalverwerker Twence wordt de komende jaren geen nascheidingsinstallatie gebouwd. "Er zijn geen plannen voor zo'n installatie en het ligt ook niet voor de hand", zegt woordvoerder Albert Vos van Twence. Gemeenten in Twente kunnen daardoor niet overgaan van een systeem van bronscheiding naar een systeem waarbij het afval in een fabriek wordt nagescheiden. De Twentse gemeenten zijn namelijk contractueel verplicht om tot 2023 hun huishoudelijk afval bij Twence onder te brengen.
Het afvalbeleid is in meerdere gemeenten een belangrijk verkiezingsthema. Voor- en tegenstanders van het diftarsysteem vliegen elkaar op social media geregeld in de haren. En ook de politiek doet er volop aan mee in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. 

Diftar

Diftar houdt in dat burgers per keer dat ze hun afvalcontainers aanbieden moeten betalen. Het doel: meer afval bij de bron scheiden zodat zo min mogelijk restafval overblijft. Tegenstanders wijzen op de verloedering in de steden en dorpen waar diftar is ingevoerd. Afval wordt bijvoorbeeld naast containers gedumpt. Zo hoef je niet voor het afval te betalen.
Hengelo heeft de stap naar het omgekeerd inzamelen gemaakt. Het liefst ziet de gemeente dat iedereen het restafval naar een ondergrondse container brengt. Wie de grijze container wil houden, is meer geld kwijt. 
In de Stemwijzer van de gemeente Hengelo gaat de eerste stelling over het afvalbeleid. 'De gemeente moet al het afval in één keer ophalen en het daarna pas scheiden', is de stelling. Dus al het afval in één container gooien, een nascheidingsinstallatie bij een afvalverwerker sorteert het materiaal vervolgens uit. Dat zou goedkoper en efficienter zijn. 

Installatie komt er niet

In Hengelo zijn de VVD, LokaalHengelo, PVV en Democratisch Forum Hengelo het met de stelling in de Stemwijzer eens. Zij willen nascheiding en afscheid nemen van het huidige afvalbeleid. Maar hoe graag ze dat ook willen en in hun verkiezingsprogramma's zetten, het nascheiden van afval gaat de komende raadsperiode in de Twense gemeenten niet gebeuren. Het is voor afvalverwerker Twence, waar de gemeenten aandeelhouder van zijn, niet rendabel een installatie te bouwen. 
"We hebben eerder plannen gehad voor zo'n nascheidingsinstallatie", zegt Albert Vos van Twence. "Het was toen niet haalbaar. We kijken nu wel naar allerlei opties, maar zo'n installatie bouwen ligt niet voor de hand aangezien vrijwel alle gemeenten het afval nu bij de bron scheiden."
Alleen als alle gemeenten zouden overstappen op nascheiding, zou het voor Twence mogelijk rendabel zijn. De kans dat alle gemeenten overstappen op zo'n systeem is niet groot. Vooral in de grotere steden is weerstand tegen diftar, in de kleinere kernen minder. 

Tientallen miljoenen

Als Twence toch besluit zo'n installatie te bouwen, dan duurt het nog jaren voordat de nieuwe fabriek er staat en in gebruik is genomen. "Het gaat om een investering van tientallen miljoenen", zegt Vos. "Er moet eerst een marktonderzoek komen, milieueffectrapportages worden opgesteld, bijeenkomsten met omwonenden worden gepland, etcetera. Al met al ben je dan minimaal vier jaar verder." 
Is het dan een loze verkiezingsbelofte van politieke partijen? Zij proberen kiezers te lokken met hun nascheidingsplannen in de verkiezingsprogramma's, die ze in elk geval de komende vier jaar niet waar kunnen maken. De Twentse gemeenten zijn namelijk verplicht om tot 2023 al hun huishoudelijk afval naar Twence te brengen.

VVD

"Volgens mij geef je in een verkiezingsprogramma aan waar je heen wil", zegt VVD-lijsttrekker Onno Fichter. "Ik denk ook dat het niet op korte termijn gerealiseerd is. Maar je moet als politiek verder kijken. Nascheiden is voor mensen makkelijk en voor de duurzaamheidsdoelstellingen ook beter."  
"Als Twence gaan wij niet over politieke uitspraken", zegt woordvoerder Vos van het afvalverwerker. "Het is aan de partijen zelf wat ze daarover willen toezeggen of beloven. Dat zo'n installatie er de komende jaren komt lijkt me in elk geval redelijk uitgesloten."
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:
Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.