Vijftien integriteitsschendingen tussen 2012 en 2016 bij gemeente Zwolle

Tussen 2012 en 2016 zijn bij de gemeente Zwolle vijftien integriteitsschendingen gemeld. Dat schrijft NRC. Na onderzoek bleken alle meldingen gegrond.

Het ging vooral om plichtsverzuim, belangenverstrengeling en ongepast gedrag op de werkvloer. 

In 2012 werden de meeste integriteitsschendingen onderzocht. Naar aanleiding van de uitkomsten van de onderzoeken werden geen ontslagen uitgedeeld.

Deel dit artikel: