Diftar nog steeds heikel en veelbesproken onderwerp in Enschede

Het systeem van gescheiden afvalinzameling is nog steeds een veelbesproken onderwerp in Enschede. Want hoewel er volgens de wethouder inmiddels mooie resultaten zijn behaald, gaat er nog steeds veel fout bij de inzameling.Â

Tijdens een tussentijdse evaluatie in de gemeenteraad van Enschede, blijkt dat er nog steeds veel fout gaat met de gescheiden afvalinzameling.  Met name in de wijken met veel hoogbouw is het op straat vaak een rommeltje. Vuilniszakken worden op straat naast de containers achter gelaten, zodat er geen afvalkosten in rekening gebracht kunnen worden.

Rond hoogbouw problematisch

Waar het in de buurt van hoogbouw op straat een rommeltje kan zijn, gaat het in wijken met overwegend lage bebouwing volgens wethouder Van Agteren eigenlijk erg goed. De wethouder complimenteert de Enschedese bevolking: "met name vanwege de manier waarop Diftar is opgepakt. Het systeem zoals we dat nu hanteren is het meest effectief gebleken."

Kritisch

Maar er klinken ook andere geluiden. Met name de SP is kritisch en overweegt binnenkort meerdere moties en/of amendementen in te dienen. Deze politieke partij wil onder meer dat GFT-bakken standaard wordt bij alle hoogbouw in de stad. Nu is dat nog niet het geval en kan zo'n bak bij de gemeente worden aangevraagd. Volgens de SP is dat niet genoeg. 

'Afvalloos Enschede'

Volgens raadslid Van den Berg van Burgerbelangen is er onvoldoende draagvlak voor het systeem maar de ChristenUnie betwijfelt dat. Volgens CU-raadslid De Roode "moeten we kritisch blijven kijken naar het systeem. Het doel is een afvalloos Enschede en Diftar is een middel daartoe. Bij het streven naar de doelstelling gaat het om de generaties na ons. Het draagvlak op dit moment is dan van ondergeschikt belang want het gaat om veel maar dan alleen dat."

Verantwoordelijk wethouder Van Agteren is blij met de resultaten maar ziet wel dat het nog niet helemaal loopt zoals gedacht. Hij wil geen voorbarige conclusies trekken, de wethouder: "wacht liever op de officiële evaluatie zoals dat in de raad ook is afgesproken."

Meer over dit onderwerp:
Enschede Regio Enschede Diftar afval Nieuws
Deel dit artikel: