Stichting Lonnekerberg hoopt op steun gemeenteraad voor strengere geluidsnormen

Stichting Lonnekerberg hoopt op steun uit de gemeenteraad van Enschede om de geluidsnormen op Vliegveld Twente op te schroeven. Gisteren werd een petitie met 3500 handtekeningen aangeboden.

"Wij hebben gemerkt dat de petitie indruk heeft gemaakt op veel partijen in de gemeenteraad en dat vele partijen onze zorgen ook delen", zegt Geertjan Takkenkamp van Stichting Lonnekerberg.

"Er gaat nu door een belangrijk aantal mensen aan gewerkt worden. Ze gaan amendementen schrijven om te kijken of het plan ook aangepast kan worden."

Aanpak vliegveld

De stichting vreest dat een deel van de Lonnekerberg een evenemententerrein wordt. "Het is onderdeel van een veel grotere ontwikkeling, de totale herontwikkeling van het totale vliegveld. Een aantal onderdelen hebben wij natuurlijk helemaal geen probleem mee. Maar het evenemententerrein gaat zo'n groot effect krijgen voor wat betreft geluid en bezoekersaantallen, dat wij denken dat de Lonnekerberg daar erg onder gaat lijden. En niet alleen de Lonnekerberg, maar ook het woon- en leefklimaat van veel mensen."


Dat onderzoeken aantonen dat de gevolgen mee lijken te vallen, zegt volgens Takkenkamp niets. "Als je die onderzoeken goed leest, dan kom je er achter dat het gebaseerd is op volstrekt nieuwe theorieën die wetenschappelijk nog niet bewezen zijn. Wij denken, en dat tonen ook de contra-expertises die wij hebben laten uitvoeren aan, dat het wel zeker effect gaat hebben op de natuur- en landschapswaarde en ook het leefklimaat van mensen."

Planten en dieren

Volgens Takkenkamp wordt er te weinig gekeken naar de gevolgen voor de natuur. "Wij vinden dat er geen goede afweging wordt gemaakt, maar dat er alleen gekeken wordt naar wat er wettelijk mogelijk is. Wij denken dat je een veel betere afweging moet maken tussen economie en ecologie. Dat je ook de waardes van de planten en dieren en recreanten moet meenemen in je afweging. Die zachte waardes worden niet door de wet beschermd."

Takkenkamp: "Als je kijkt naar het plan dat er nu ligt, zijn de geluidseisen zo ruim dat de ondernemer haast niet niet kan voldoen aan die eisen. Die eisen zijn zo ruim."

Volgende week maandag, 12 maart, neemt de gemeenteraad een besluit.

Meer over dit onderwerp:
Regio Enschede Lonnekerberg Nieuws
Deel dit artikel: