Natuurplatform vreest dat Nooterhof in Zwolle in commerciële handen valt

Het Natuurplatform Zwolle vreest dat het Doepark Nooterhof in handen valt van een commerciële partij. De gemeente moet op zoek naar een nieuwe beheerder van het park, nu Landstede er mee gaat stoppen.

De gemeente liet eerder weten dat Nooterhof naar een commerciële partij mag, mits het park natuurlijk en toegankelijk blijft. Natuurplatform vreest dat de groene ruimte in het park in het geding komt als een commerciële partij het park gaat beheren.

Commercieel aantrekkelijk

"Bij ons komt de vraag op of de Nooterhof zonder het bouwen van een aanzienlijke binnen-accommodatie wel commercieel te exploiteren is. Is er voor commerciële exploitatie, zonder verdere aantasting van het groen ter plaatse, wel ruimte te vinden voor een dergelijke locatie", vraagt het Natuurplatform zich af.

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders stelt het platform dat de beheerovereenkomst van de Nooterhof ook onder de nieuwe beheerder gehandhaafd moet blijven en dat verdere bebouwing in het park voorkomen moet worden. 

Meer over dit onderwerp:
College Natuur Groen Zwolle IJsseldelta Nieuws
Deel dit artikel: