AkzoNobel moet meer onderzoek doen naar lekkende pijpleidingen

AkzoNobel moet meer onderzoek doen naar de lekkende pijpleidingen bij de zoutwinningsput tussen Enschede en Hengelo. Het bedrijf onderzocht in hoeverre er sprake was van bodemverontreiniging tot 45 meter diepte, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wil dat AkzoNobel onderzoekt hoe de situatie is in de dieper gelegen bodem.

Pijpleidingen van AkzoNobel lekken diesel en pekel. Uit de negen onderzoeken die het bedrijf zelf uitvoerde, blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging tot een diepte van 45 meter. Volgens AkzoNobel zijn er ook lekkages gevonden in pijpleidingen die dieper de grond in gaan.


Kleilaag

Op 45 meter diepte zit een harde kleilaag in de Twentse bodem. Deze kleilaag is zo dik dat er in theorie geen pekel doorheen kan lekken. Toch wil het SodM dat AkzoNobel onderzoekt in hoeverre deze kleilaag daadwerkelijk alle lekkende pekel tegenhoudt. Het zou namelijk kunnen dat er zandlagen tussen de klei zitten, waardoor de bodem onder de kleilaag toch vervuild kan worden.

Volgens AkzoNobel was er al in de jaren '80 sprake van bodemverontreiniging in diepere bodem en is het nu belangrijk om te onderzoeken hoe deze vervuiling moet worden aangepakt. "de kleilaag die op 45 meter diepte zit, kan er ook voor zorgen dat diesel niet aan het oppervlak komt", aldus John de Munnik, woordvoerder van AkzoNobel. "We onderzoeken nu wat de beste manier is om met deze vervuiling om te gaan".  


Twijfel wegnemen 

Marcel Elferink, verantwoordelijk wethouder van de gemeente Hengelo, noemt het 'absoluut noodzakelijk' dat het gebied zo grondig mogelijk onderzocht wordt. Volgens de wethouder is het belangrijk om de twijfel weg te nemen van omwonenden en de ondergrond te beschermen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de resultaten van het definitieve bodemonderzoek van AkzoNobel bekend zijn.

Meer over dit onderwerp:
AkzoNobel Regio Enschede Regio Hengelo Nieuws
Deel dit artikel: