Warmtenetwerk Hardenberg een stap dichterbij

De gemeente Hardenberg, Wavin Diensten, Cogas, Dion, Enpuls, en N-TRA zien voldoende kansen voor een warmtenetwerk in Hardenberg. Dit blijkt uit een haalbaarheidsonderzoek.

De gemeente Hardenberg heeft de ambitie om in 2030 minimaal 30% van het energieverbruik duurzaam op te wekken. Een toekomstbestendig warmtenet, dat open staat voor meerdere producenten en leveranciers, kan hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Vorig jaar is de intentie uitgesproken om de restwarmte van Wavin in te zetten voor het verwarmen van kantoren, woningen en bedrijven. Het voorkeursscenario gaat uit van het verhogen van de temperatuur van de restwarmte van de bedrijven op het Wavin-terrein met een grote centrale warmtepomp. Een bio-installatie levert zowel elektriciteit voor deze warmtepomp als hogere temperatuur warmte voor bestaande gebouwen. Uit de businesscase blijkt dat over een periode van 30 jaar voldoende financieel rendement wordt gehaald.

Mochten op termijn 640 nieuwbouwwoningen in Marslanden II worden aangesloten, dan loopt het rendement positief op. De benodigde investeringen bedragen 12 miljoen euro. Voor een toekomstbestendig warmtenet, waarop een groot deel van de gebouwen in Hardenberg kan worden aangesloten, is een extra investering nodig van 2 tot 3 miljoen euro.

Meer over dit onderwerp:
warmtenet Hardenberg Nieuws
Deel dit artikel: