nieuws

Omwonenden willen bouw zonnepark Waterlanden in Goor via rechter voorkomen

Omwonenden van het te bouwen zonnepark Waterlanden in Goor stonden vandaag, samen met de gemeente en exploitant Solarfields, voor de bestuursrechter in Zwolle. De omwonenden willen dat de rechter het genomen raadsbesluit over de bouw van het park verwerpt.
Bij het verlenen van de bouwvergunning heeft de gemeente Hof van Twente volgens de bezwaarmakers te weinig rekening gehouden met de belangen van omwonenden. Daarnaast zou er niet of nauwelijks gekeken zijn naar alternatieven en zouden er procedurefouten zijn gemaakt.

'Aantasting woongenot'

Bewoners van de wijk Heekeren zijn fel tegen de bouw van het zonnepark, dat in zijn totaliteit ruim 14 hectare groot wordt. De zonnepanelen die er geplaatst worden zijn ruim twee meter zestig hoog, waardoor het uitzicht op het es-landschap aan de rand van de wijk voor omliggende woonhuizen verdwijnt.
"Het tast ons woongenot enorm aan", zegt woordvoerder Jos Reijerink, die namens de bewoners in de rechtszaal het woord voerde. "We zijn boos, met name omdat de gemeente verzuimd heeft om naar de door ons aangedragen alternatieven te kijken." 

Gunstiger energie-opbrengst

Het nieuwe zonnepark dat straks gebouwd wordt, krijgt een noord-zuidelijke ligging. Als het zonnepark meer oost-westelijk gesitueerd zou worden, is er meer draagvlak onder bewoners. Het uitzicht zou dan volgens hen verbeteren. Bovendien is de westelijke ligging gunstiger voor de energie-opbrengst.
Volgens de eigen berekeningen van exploitant Solarfields ligt de opbrengst van een oost-westzonnepark een kwart hoger dan de opbrengst van een noord-zuidzonnepark. "We snappen niet dat de gemeente niet kiest voor het zonnepark met de beste opbrengst, dat zou de meest duurzame keuze zijn", aldus Reijerink.

Alternatieve locatie miljoenen duurder

Maar de bouw van het park in oost-westelijke richting ziet Solarfields zelf niet zitten. De investering voor de andere richting is ruim 2,5 miljoen euro duurder dan het plan voor het zonnepark noord-zuid. Bovendien dreigt Solarfields een forse subsidie van het ministerie van Economische Zaken mis te lopen als het plan nu nog weer van tafel wordt gehaald.
Toch leek ook de bestuursrechter vraagtekens te zetten bij de genomen beslissing. Op de vraag waarom de gemeente en Solarfields niet kiezen voor de bouw van het zonnepark in oost-westelijke richting kwamen, behalve de financiële argumenten, geen duidelijke antwoorden.

Gemeente houdt voet bij stuk

De gemeente Hof van Twente bleef in de rechtszaal bij haar genomen besluit dat het noord-zuidzonnepark de beste keuze is. "We laten in dit geval het maatschappelijk belang zwaarder wegen dan de belangen van een paar omwonenden", liet een woordvoerder van de gemeente aan de bestuursrechter weten. "Het is voor ons onmogelijk om het iedereen naar de zin te maken"
Wat betreft de gevolgde procedure is de gemeente van mening dat alle inwoners vooraf voldoende inspraak mogelijkheden hebben gehad op de uiteindelijke besluitvorming. De bestuursrechter beslist over zes weken of het raadsbesluit van de gemeente Hof van Twente zorgvuldig tot stand is gekomen en uitgevoerd mag worden.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.