Waterschap Vechtstromen: "Iedere gemeente een wethouder Klimaat en Ruimtelijke Ordening"

Het bestuur van waterschap Vechtstromen roept burgemeesters en nieuwe raadsleden op om tijdens de komende coalitievorming voor één wethouder Klimaat én Ruimtelijke Ordening te kiezen.

De oproep werd vandaag verspreid onder Twentse burgemeesters, secretarissen en gemeenteraadsleden. Het waterschap doet die oproep, omdat wateroverlast, hittestress, droogte en de gevolgen van overstromingen 'steeds vaker ons dagelijks leven raken'.

Gemeenten brengen de grootste risico's bij die extreme weersomstandigheden met stresstesten in beeld, maar weten nog niet altijd hoe ze de risico's op moeten vangen. Het waterschap biedt de gemeenten aan om daar bij te helpen.

"Klimaataanpak en meer ruimte voor water en groen begint bij de ruimtelijke ordening", zo schrijft het waterschap. "Bij het vervangen van riolering is er bijvoorbeeld een kans om ook uitdagingen aan te pakken die de bebouwde omgeving leefbaar, duurzamer en klimaatbestendig maken. Dit door bijvoorbeeld de aanleg van groene infiltratiepleinen, bergingsplantschoenen, begroeide gevels en daktuinen."

Deel dit artikel: