nieuws

Overijsselse scholen moeten Rijk miljoen euro terugbetalen

Scholen moet geld terugbetalen
Scholen moet geld terugbetalen © Thinkstock / holwichaikawee
Twaalf Overijsselse schoolbesturen moeten in totaal ruim een miljoen euro terugbetalen aan het Rijk. De scholen hebben de afgelopen jaren door foute administratie te veel geld voor zogenoemde ‘gewichtenleerlingen’ ontvangen.
Vanuit de zogenoemde gewichtenregeling kunnen basisscholen geld krijgen om leerlingen met een onderwijsachterstand extra te ondersteunen. Tijdens controles in 2014 en 2015 bleek dat honderden scholen in Nederland te veel geld hebben gekregen door fouten in de administratie. 

Opleiding ouders

Volgens minister Arie Slob is een veelvoorkomende fout dat de verklaring waarin ouders hun opleidingsniveau doorgegeven onvolledig of onjuist is ingevuld. 'Dan kan het gewicht niet eenduidig vastgesteld worden. Scholen en besturen zijn in de gelegenheid gesteld
hun gewichtenadministratie te corrigeren of aan te geven waarom volgens hen de gewichtenopgave wel kloppend is. Als een school de administratie niet heeft aangepast of hun gewichtenopgave niet nader heeft onderbouwd, dan is het gewicht naar beneden toe bijgesteld.'

Volgens onderwijsjuristen van VOS/ABB ligt de fout niet bij de scholen, maar is de gewichtenregeling te complex.

Gevolgen scholen
In totaal vordert het ministerie van Basis- en Voortgezet Onderwijs 32 miljoen euro terug van de basisscholen. Die moeten dat voor 1 mei terugbetalen. Of dat gevolgen heeft voor scholen, is volgens minister Slob niet bekend. 'Dat verschilt van bestuur tot bestuur', laat hij weten op Kamervragen. ' Dat is onder andere afhankelijk van de financiële positie van een bestuur en van zijn bedrijfsvoering. Het uitgangspunt is en blijft dat de continuïteit van het onderwijs niet in het geding komt. Waar nodig is een betalingsregeling aangeboden aan de betreffende besturen. De betreffende schoolbesturen weten overigens al langer dat over hun gewichtenadministratie discussie bestaat. Hier hebben zij op kunnen anticiperen.'
"Het toegekende gewichtengeld is al besteed aan goed onderwijs. Het zijn de leerlingen van de betreffende scholen die de dupe worden van de terugvordering", laat de VOS/ABB weten.
Er lopen verschillende beroepsprocedures van schoolbesturen tegen terugvorderingen.
De scholen die moeten betalen zijn:

*  Stichting Consent, met scholen in Enschede, Oldenzaal, Losser en Dinkelland (346,320 euro)

* Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer (233.261)

* Quo Vadis Stichting voor Basisonderwijs in Deventer (167.372 euro)

* Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (128,456 euro)

* Vivente, Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in Zwolle (65,369 euro)

* Stichting Onderwijs Islamitische grondslag Midden- en Oost-Nederland in onder meer Deventer en Enschede (55.764 euro)

* Stichting Katholiek Onderwijs Enschede (26.590 euro)

* Stichting Scholengroep Primato in Hengelo (19.414 euro)

* Stichting VCO Oost Nederland in Enschede (16.227 euro)

* Stichting Protestants Christelijk Onderwijs Noord Twente (16.101 euro)

* Stichting Christelijk Onderwijs Twenterand en Omstreken (5.111 euro)

* Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs in het Vechtdal (3.609 euro)

Scholen die geld ontvangen
* Stichting Katholiek Onderwijs NO Twente (17.259 euro)

* Stichting Openbaar Primair Onderwijs Almelo (2.623 euro)

Lees meer:

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.