nieuws

Bewoners ziekmakende huizen hoeven niet te rekenen op steun overheid in strijd tegen ‘pur-spook’

Bewoners van een zogeheten pur-huis hoeven niet te rekenen op steun vanuit de overheid. Dat blijkt uit antwoorden van minister Ollongren op Kamervragen. In Overijssel zijn drie gezinnen hun huis ontvlucht omdat ze doodziek waren geworden nadat alles was geïsoleerd met pur.
In Overijssel gaat het om woningen in Lierderholthuis, Vriezenveen en Aadorp.
Kamerleden van de SP hadden de bewindsvrouw recent om opheldering gevraagd in de slepende kwestie rond purwoningen. Nu ze bij Ollongren nul op het rekest hebben gekregen, willen ze een motie indienen voor een landelijk schadefonds voor mensen die ziek zijn geworden van het intussen veelbesproken polyurethaan (pur).

Civiele kwestie

Behalve dat de SP’ers meer duidelijkheid wilden over het ‘pur-spook’ pleitten ze bovendien voor een landelijke regeling voor de slachtoffers, waarbij de overheid zou meebetalen aan sanering van de huizen. De minister antwoordt echter dat dit een civielrechtelijke kwestie is, waar ze zich niet in wil mengen.

'Zelf verantwoordelijk'

“De eigenaar van een woning is zelf verantwoordelijk voor een veilige woning en het laten opruimen van eventuele chemische stoffen die de gezondheid schaden”, schrijft Ollongren.
Intussen hebben ook meerdere (ex-)medewerkers van isolatiebedrijven de noodklok geluid omdat ze ziek zijn geworden door het werken met pur. De minister verwijst deze (ex-)werknemers door naar de bedrijfs- of huisarts, verzekeraar of het Bureau Beroepsziekten van de vakbond FNV.
Het landelijk Meldpunt Purslachtoffers heeft teleurgesteld gereageerd op de antwoorden van de minister.

Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via WhatsApp of via de mail.