CDA en GroenLinks willen dat gevolgen gaswinning bij Eesveen in kaart worden gebracht

Worden de gevolgen van de gaswinning bij Eesveen op de provinciegrens tussen Overijssel en Drenthe voldoende in kaart gebracht? Dat vragen CDA en GroenLinks in Overijssel zich af. De Statenfracties willen dat Gedeputeerde Staten bevingen, trillingen, bodemdaling en eventuele daaruit volgende schade laat meten door Vermilion.

Vermilion is concessiehouder van het gasveld bij Eesveen onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. De onderneming heeft voor het gasveld Eesveen bij de provincie Overijssel een winningsplan ingediend, waarop 332 bezwaren zijn binnengekomen. Het CDA en GroenLinks concluderen dat het winningsplan voor nogal wat onrust zorgt bij omwonenden.

Beide Statenfracties vragen bij Gedeputeerde Staten om aandacht voor de onrust en stellen voor de communicatie over het gaswinningsplan met de bewoners te verbeteren. Met name waar het gaat om de mogelijke gevolgen van de gaswinning. Dat kan mogelijk de onrust onder een deel van de bewoners van Steenwijkerland en Westerveld wegnemen.

Gedeputeerde Staten zou daarover in gesprek met Vermilion kunnen gaan, aldus CDA en GroenLinks Overijssel.

         

Deel dit artikel: