Provincie en Vechtdalgemeenten willen verpaupering bungalowparken aanpakken

De provincie Overijssel en gemeenten in het Vechtdal gaan samen de verpaupering van bungalowparken aanpakken. Het gaat om een proef, waarbij de gemeenten het voortouw nemen en de provincie ondersteunt. Uit onderzoek is gebleken dat bij een derde van de parken in de regio's Vechtdal en Noordoost Twente sprake is van stilstand of achteruitgang.

De problemen spelen op bungalowparken die door recreanten worden gemeden omdat daar niet, te weinig of te laat is vernieuwd.  

Daardoor hebben de eigenaren een ander verdienmodel gezocht. Permanente bewoning, de huisvesting van arbeidsmigranten en mensen met sociale problemen geven volgens het onderzoek aanleiding tot verpaupering.

Criminele praktijken op recreatieparken

Uit een vitaliteitsonderzoeken in de regio's Vechtdal, Noordoost Twente en in de gemeente Hof van Twente is gebleken dat op een aantal parken naast illegale activiteiten zoals permanente bewoning ook criminele zaken gebeuren. Volgens het onderzoek gaat het onder meer om witwassen, drugshandel, prostitutie en mensenhandel.

De provincie Overijssel signaleert dat er nu iets moet worden gedaan om problemen te voorkomen. De omliggende provincies Drenthe en Gelderland zijn al actief bezig om de recreatieparken aan te pakken. Niets doen betekent dat de problemen van andere gebieden naar Overijssel komen. 

De provincie Overijssel wil dat er bij recreatieparken aan de onderkant van het segment samen met de lokale overheden wordt gekeken hoe de situatie kan verbeteren. Ervaringen die worden opgedaan met de pilot in het Vechtdal worden ook elders gebruikt.

Geld vrijmaken

Het provinciebestuur wil de aanpak van verpauperdebungalowparken opnemen in de perspectiefnota 2019. Op dit moment is daar nog geen geld voor gereserveerd.

Het onderzoek van de provincie naar verpaupering van vakantieparken is gestart naar aanleiding van een motie april vorig jaar van Statenlid Hof van de ChristenUnie. Ook vanuit de VVD-fractie werden door Statenlid Rikkink vragen gesteld over problemen op de recreatieparken.

'Sommige bungalowparken sluiten'

Statenlid Hof reageerde in Klaar Wakker op het onderzoek. Hij is het eens met de bevindingen van de provincie en wil dat er actie wordt ondernomen op de parken. Hij signaleert dat tien procent van de bungalowparken zal moeten sluiten omdat daar inmiddels te lang sprake is van stilstand of achteruitgang. Welke parken dat zijn, wil Hof niet zeggen.  

Deel dit artikel: