Bouw botenloods Koggewerf in Kampen gaat nu echt van start

Vier maanden geleden werd al gevierd dat de botenloods op de Koggewerf in Kampen gebouwd kon worden, maar pas nu kan de schop daadwerkelijk de grond in. Omdat het ontwerp werd aangepast en de grond vervuild bleek, moest er gewacht worden tot Sail Kampen achter de rug was.

Volgende week dinsdag starten de werkzaamheden. Naar verwachting kan de botenloods eind van het jaar in gebruik worden genomen.

Onderhoud historische schepen

In de botenloods worden de (historische) schepen, die nu in de haven liggen zoals de botters en de roeisloep, onderhouden. In de vloer van de loods worden rails aangebracht, zodat de boten op een karretje naar binnen kunnen worden gereden. De tekeningen van de loods moesten worden aangepast om dit railsysteem in het ontwerp op te nemen.

Omdat er in de grond een bepaalde mate van vervuiling is aangetroffen, is het noodzakelijk dat de grond zorgvuldig uitgegraven wordt. Het gaat niet om ernstig vervuilde grond, dus er is nadrukkelijk geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel moest er een aantal extra maatregelen getroffen worden.

Nadat het uitgegraven gat is afgedekt wordt het weer opgevuld met schoon zand. Hierop wordt de fundering aangebracht.


Erfgoedmuseum
Burgemeester Bort Koelewijn: “De Koggewerf wordt de komende jaren ontwikkeld tot het Maritiem Erfgoedcentrum IJsseldelta. De mouwen zijn opgestroopt en er wordt hard aan gewerkt om in 2019 het nieuwe Maritiem Erfgoedcentrum IJsseldelta te kunnen openen. Een geweldige toeristische trekpleister waar bezoekers kunnen zien en beleven hoe het leven in vroeger tijden in de nautische Hanzestad Kampen was en hoe ambachten ook vandaag de dag worden uitgeoefend.“

Het erfgoedcentrum richt zich op drie thema’s: Middeleeuwse Hanzehandelsstad, Visserij op de IJssel en de Zuiderzee en Opvang van bewoners van Schokland na ontruiming van het eiland. Inmiddels is de inrichting van de museumhaven afgerond. De nieuwe indeling van de gebouwen, de herinrichting van de buitenruimte en de vestiging van horeca volgen.

Deel dit artikel: