Vervoersverbod na vogelgriep Kamperveen vanaf morgen ingetrokken

Het vervoersverbod naar aanleiding van de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Kamperveen wordt vanaf morgen ingetrokken. Ook de landelijke maatregelen tegen de verspreiding van vogelgriep zijn dan niet meer van kracht.

Vorige maand werd bij het bedrijf in Kamperveen vogelgriep geconstateerd. Het risico op vogelgriepbesmetting door wilde watervogels is volgens minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dusdanig afgenomen dat de maatregelen niet langer noodzakelijk zijn.

Vanaf morgen gelden er dan geen beperkingen meer voor het vervoer van levend pluimvee, eieren, pluimveemest, gebruikt strooisel, andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met commercieel gehouden gevogelte.

Wel hygiënevoorschriften
De ophokplicht is ruim drie maanden van kracht geweest. Eerder was al voor zes van de twintig regio’s de ophok- en afschermplicht ingetrokken. In Overijssel was er alleen nog ophokplicht in de Kop van Overijssel en een groot deel van het Vechtdal.

De specifieke hygiënevoorschriften om stal en erf te mogen betreden, blijven wel gelden.

Voorkomen besmetting
Op 9 januari heeft minister Schouten al enkele landelijke maatregelen versoepeld bijvoorbeeld door de verplichting van één-op-één vervoer van pluimvee tussen commerciële pluimveebedrijven in te trekken.

De landelijke maatregelen werden op 8 december vorig jaar ingesteld om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op een besmetting bij pluimveebedrijven te minimaliseren.

Deel dit artikel: