Coalitieonderhandelingen Hellendoorn zonder grootste partij en grootste winnaar

Het CDA, de ChristenUnie, D66 en GroenLinks gaan met elkaar onderhandelen om tot coalitievorming te komen in de gemeente Hellendoorn.  Opmerkelijk is dat de grootste partij, Lokaal Hellendoorn (8 zetels), en de grootste winnaar, de VVD (van 1 naar 3), geen onderdeel uitmaken van de beoogde coalitie.

Uit gesprekken die de verkenner heeft gevoerd bleek dat de combinatie CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks, de voorkeur heeft van deze vier partijen. Zij zeggen inhoudelijk genoeg op één lijn te zitten en vertrouwen te hebben in elkaar waardoor zij een 'stabiel en slagvaardig' gemeentebestuur kunnen vormen.


Klimaat- en energiebeleid

Volgens de partijen liggen er forse uitdaging op het gebied van klimaat- en energiebeleid. Zij pleiten voor een 'stevig pakket van maatregelen' waarin zonne-energie en windmolens genoemd worden.

Daarnaast is de regionale positie van Hellendoorn, en hoe de gemeente zich verhoudt tot de wereld om haar heen, een centraal thema voor de partijen. Een goede regionale samenwerking is essentieel, "Er staat geen hek om Hellendoorn", aldus de coalitie in spe.

Het huidige college blijft hiermee voor een groot deel in tact. het enige verschil is dat de VVD vervangen is voor GroenLinks.

Deel dit artikel: