Advies in Enschede: college met vijf partijen

Vijf politieke partijen moeten Enschede de komende vier jaar gaan leiden. Dat is het advies van informateurs Jon Hermans-Vloedbeld en Trudy Vos. Zij adviseren een college met Burgerbelangen Enschede, D66, VVD, GroenLinks en de ChristenUnie.

Deze coalitie heeft een meerderheid van 22 van de 39 zetels. Hiermee krijgt de gemeenteraad volgens de informateurs voldoende ruimte om inbreng te leveren.

Enschede Akkoord

Uit de informatiegesprekken is gebleken dat er onder de partijen een groot draagvlak is voor een Enschede Akkoord. Partijen zien met zo'n akkoord de mogelijkheden om inwoners met elkaar te verbinden.

Ook is er een brede wens bij de partijen voor een constructieve samenwerking tussen de coalitie en de oppositie. Daarom wordt er gewerkt aan een coalitieakkoord op hoofdlijnen. Voor de invulling van het Enschede Akkoord is de gemeenteraad aan zet. De verwachting is dat de inhoud van dit akkoord voor het mei-reces is uitgewerkt.

Unaniem voor Burgerbelangen

Uit de gesprekken is gebleken dat alle partijen vinden dat Burgerbelangen Enschede als grootste partij een plek in het college verdient. D66 en VVD worden gezien als betrouwbare coalitiepartners.

Over de vierde partij bestaan een aantal meningsverschillen. GroenLinks werd iets vaker genoemd dan de PvdA, waardoor in eerste instantie voor die partij is gekozen. ChristenUnie komt er ten slotte bij om aan een ruime meerderheid te komen.

PvdA in de wachtkamer

De informateurs adviseren een verkenning tussen de bovengenoemde partijen. Als zij er niet uitkomen, wordt een coalitie met PvdA in plaats van GroenLinks geadviseerd.

Deel dit artikel: