Commissie: 'Geen fouten in rapport milieueffecten Lelystad Airport'

Er zijn geen fouten gemaakt in het milieu-effectenrapport over Lelystad Airport. Dat betekent dat de minister aan de slag kan met de uitbreiding van het vliegveld.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. onderzocht of in het aangepaste rapport goed is beschreven wat de gevolgen zijn van langdurig laag vliegen in de beginjaren van het vliegveld. Door de vlieghoogte krijgt een groot gebied, waaronder een deel van Overijssel, te maken met geluidsoverlast. De commissie adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen om mee te denken over het beheersen van de hinder.

Fouten in MER
De minister wil het gebruik van Lelystad Airport vastleggen in een luchthavenbesluit. Hierdoor kunnen grote passagiersvliegtuigen de luchthaven aandoen. Het gaat om maximaal 45.000 vliegbewegingen per jaar.

Voor dit besluit is in 2014 een milieueffectrapport opgesteld. Hierin is nu een aantal gewijzigde inzichten verwerkt. Zo is in de beginjaren sprake van tijdelijke aansluitroutes en is het woningenbestand geactualiseerd. Ook zijn enkele foute invoergegevens, die ontdekt werden door actiegroep HoogOverijssel, gecorrigeerd. Het gaat om fouten in de stuwkracht en de vlieghoogte van naderende vliegtuigen.

Advies
'Het rapport laat goed zien dat door de actualisatie de nieuwe geluidgrenzen op sommige plaatsen iets groter worden en op andere kleiner. De invloed van de foute invoergegevens hierop blijkt klein', concludeert de commissie.

Nieuw is dat in de beginjaren langdurig laag wordt gevlogen, waardoor in een groot gebied duidelijke en sterk variërende geluidpieken optreden. Die hangen onder andere af van het vliegtuigtype en het moment waarop vliegtuigen doorklimmen. Het rapport gaat ervan uit dat als het aantal van tienduizend vliegbewegingen wordt bereikt, het luchtruim is heringedeeld, waardoor de tijdelijke lage aansluitroutes niet meer nodig zijn. Mocht dit later anders worden, dan bestaat de kans dat het rapport opnieuw moet worden geactualiseerd.

'Minister weet nu alles'
De commissie concludeert dat de minister nu beschikt over alle essentiële milieu-informatie voor een besluit over het gebruik van Lelystad Airport. Ze adviseert de minister om de omgeving uit te nodigen mee te denken over het meten en bijsturen van de hinder van de luchthaven.

Tot slot merkt de commissie op dat het beheersen van de milieugevolgen van de luchtvaart (klimaat, geluid), gebaat is bij een strategische studie die effecten van mogelijke keuzes met elkaar vergelijkt.

Deel dit artikel: